Zaniepokojeni  wieloma przesłaniami zawartymi w oficjalnych dokumentach zapowiadających i otwierających synod,  jako wierni Kościoła katolickiego zrzeszeni w stowarzyszeniu PRZYBĄDŹCIE WIERNI, czuliśmy się zobowiązani do wzięcia udziału w tym synodzie poprzez udział w spotkaniach synodalnych oraz na drodze śledzenia procesu synodalnego w całej Polsce jak również poza jej granicami. Pomimo niewątpliwie pewnych dobrych aspektów towarzyszących procesowi synodalnemu (takich jak stworzenie szansy na poznanie i pewną integrację różnorodnych wspólnot i środowisk parafialnych, wyartykułowanie problemów i wskazywanie sposobów poprawy wielu aspektów funkcjonowania  Kościoła) to jednak trzeba uczciwie przyznać że zaobserwowaliśmy wiele nieprawidłowości, nadużyć a nawet prób forsowania błędów doktrynalnych czy wręcz zgorszenia moralnego.  

Pragniemy, aby niniejsza strona internetowa była źródłem rzetelnych  informacji o stanie rzeczy oraz aby nasz głos w obronie magisterium Kościoła w zakresie wiary i moralności był wyraźnie słyszalny jako głos wszystkich osób wiernych doktrynie  Kościoła katolickiego.  

Zachęcamy wszystkich do obrony wiary i moralności, które są dzisiaj tak bardzo zagrożone wypaczeniem lub nawet całkowitą negacją.

 

 

 

Aktualności

KARDYNAŁ ZEN ZWRACA SIĘ Z MOCNYM APELEM DO BISKUPÓW NA SYNODZIE O SYNODALNOŚCI

List kardynała Zen do wszystkich biskupów biorących udział w Synodzie o synodalności ostrzega przed systemowymi...

PODNOSZĄC WĄTPLIWOŚCI PRZY ZACHOWANIU SYNODALNEGO OBIEKTYWIZMU

Trudno uniknąć postrzegania Synodu jako kamuflażu, który zmienia teologię moralną Kościoła, skoro tak wielu wysokich...

O APOSTOLACIE OSÓB MAJĄCYCH POCIĄG DO TEJ SAMEJ PŁCI, DUCHU ŚW. I WOLNOŚCI–KS. DR PETEREM RYANEM SJ

W wywiadzie ks.dr Peter Ryan omawia swoją drogę rozwoju duchowego, powołania oraz zainteresowania teologiczne...

EDWARD PENTIN: DZIENNIKARZ W SŁUZBIE PRAWDY, STOLICA APOSTOLSKA I CHINY, SYNODY BISKUPÓW

Edward Pentin, dziennikarz, autor książek i doświadczony znawca spraw Stolicy Apostolskiej, dzieli się refleksję na...

O ROZWOJU DOKTRYNY KATOLICKIEJ, PAPIEŻU FRANCISZKU ORAZ O OPIERANIU SIĘ NIESPRAWIEDLIWYM PRAWOM.

W trakcie wywiadu dr Robert Fastiggi przedstawia swoją drogę jako teolog katolicki, a także dzieli...

OBRONA PRAW CZŁOWIEKA, RODZINY, WOLNOŚCI SUMIENIA W ONZ I JEJ AGENDACH – Z DR STEFANO GENNARINI

W wywiadzie prawnik, dr Stefano Gennarini dzieli się refleksjami na temat swojej drogi życiowej, zarówno...

Wywiady


Jeśli chcieliby Państwo mieć udział w rozwoju tego dzieła w jego wymiarze materialnym (jak m. in, pomoc w rozwoju stron internetowych) to prosimy o kierowanie tej pomocy na jeden z podanych poniżej rachunków bankowych Stowarzyszenia.

Prosimy koniecznie o umieszczenie w tytule przelewu dopisku: DAROWIZNA NA CELE REGULAMINOWE STOWARZYSZENIA

Odbiorca:

Stowarzyszenie Przybądźcie Wierni

ul. Graniczna 39

05-860 Myszczyn

Nazwa banku : NEST BANK

Złotówkowe (PLN) : 57 2530 0008 2060 1075 3993 0001

Walutowe (EUR) : PL30 2530 0008 2060 1075 3993 0002

Walutowe (USD) : PL39 2530 0008 2082 1075 3993 0001

KOD SWIFT : NESTBPLPW

Przy wykonaniu przelewu walutowego w USD konieczne jest podanie kodu SWIFT, wskazanego powyżej.

Tytuł przelewu:

DAROWIZNA NA CELE REGULAMINOWE STOWARZYSZENIA

W razie pojawienia się jakichkolwiek problemów czy niejasności prosimy o kontakt:

biuro@przybadzciewierni.pl

+48 501 712 094