HISZPAŃSKI BISKUP OSTRZEGA, ŻE NIEKTÓRE PROPOZYCJE SYNODU O SYNODALNOŚCI PRÓBUJĄ „WYNALEŹĆ” NOWĄ MISJĘ DLA KOŚCIOŁA
Hiszpański biskup ostrzegł, że pierwsza faza Synodu o Synodalności zawiera propozycje, które nie pochodzą od Boga.

Biskup Demetrio Fernández przestrzegł przed "wieloznacznością" w Synodzie o synodalności, "

Hiszpański biskup ostrzega, że niektóre propozycje synodu o synodalności próbują "wynaleźć" nową misję dla Kościoła[1]

źródło:

https://www.lifesitenews.com/news/spanish-bishop-warns-some-synod-on-synodality-proposals-try-to-invent-a-new-mission-for-the-church/


Biskup Demetrio Fernández przestrzegł przed "wieloznacznością[PB(1] " w Synodzie o synodalności, "ponieważ nie brakuje ludzi, którzy mylą Ducha Świętego z własnymi dziwnymi pomysłami".
 
 (LifeSiteNews) - Hiszpański biskup ostrzegł, że pierwsza faza Synodu o Synodalności zawiera propozycje, które nie pochodzą od Boga.

 

Demetrio Fernández, biskup Kordoby w Hiszpanii, odniósł się do problemów "rozeznania", które zaobserwował podczas Synodu o Synodalności w swoim cotygodniowym liście pasterskim, o którym pierwotnie donosiła ACI Prensa, hiszpańskojęzyczny partner informacyjny Catholic News Agency (CNA). 

 

Fernández 0strzegł, że choć synod "wzburzył wody Kościoła", nie może teraz " wymyślać" nowej misji. "To Duch Święty przemawia w nas. I tu może pojawić się dwuznaczność, bo nie brakuje ludzi, którzy mylą Ducha Świętego z własnymi dziwnymi pomysłami" - napisał Fernández, według CNA[2].

 

Podczas gdy niektóre " nieodpowiedzialne propozycje" zostały odrzucone w pierwszej fazie synodu, Fernández zarzucił innym, które zostały "zaproponowane przez małą mniejszość i natychmiast włączone do dokumentów końcowych", "brak najbardziej elementarnego rozeznania".

Biskup wezwał więc do rozeznania, używając Słowa Bożego jako przewodnika, aby " sprawdzić ducha, żeby zobaczyć, czy pochodzi od Boga, czy od złego."

 

Fernández powiedział, że odchodzenie od Tradycji, która obejmuje Magisterialne nauczanie Kościoła, "jest nieodpowiedzialne , jest skazywaniem się na bezpłodność. Duch Święty nie może teraz przyjść, aby powiedzieć nam coś przeciwnego do tego, [PB(2] [UMO3] co powiedział przy poprzednich okazjach."  Poradził, że synod musi spojrzeć "na to, co Kościół robił wszędzie i zawsze na przestrzeni wieków."

Jak podaje CNA, Fernández sprecyzował tematy budzące niepokój na synodzie, pisząc, że "nie ma sensu teraz zaprzeczać" doktrynie Kościoła na temat celibatu, wyłącznie męskiego kapłaństwa, błogosławienia związków osób tej samej płci, aborcji i eutanazji. 

 

Fernández podkreślił, że Kościół katolicki nie podejmuje decyzji według demokratycznego procesu odzwierciedlającego wolę "ludu": "Synody i zgromadzenia nie mają sprzeciwiać się temu, co Duch mówi do swojego Kościoła, tak jakby Kościół był parlamentem obywatelskim, który zmienia prawa na żądanie wyborców" - powiedział.

 

Zasugerował, że tak jak Stolica Apostolska ostrzegła, że heretycka niemiecka "Droga Synodalna" nie jest wiążąca dla biskupów i wiernych i nie zobowiązuje do "nowych podejść do doktryny i moralności", tak samo Synod o Synodalności nie powinien być uznany za wiążący.

 

„To, co dzieje się na Synodzie Kościoła w Niemczech i to, że Stolica Apostolska ostrzegła, że 'nie ma władzy, aby zobowiązać biskupów i wiernych do przyjęcia nowych form rządów i nowych podejść do doktryny i moralności' powinno być zastosowane do całego Kościoła" - powiedział Fernández.

 

"Synody i zgromadzenia. Niech Bóg  dopomoże nam w tych chwilach zawirowań w społeczeństwie, a także w Kościele" - dodał biskup.

 

Hiszpania była jak dotąd miejscem jednych z najbardziej kontrowersyjnych propozycji w ramach Synodu o Synodalności - archidiecezje Barcelony i Saragossy wezwały do rozważenia opcjonalnego celibatu kapłanów i włączenia kobiet do kapłaństwa[3].

 

Wielu tradycyjnych katolickich komentatorów już ostrzegło przed fałszywą doktryną promowaną przez Synod. Matt Gaspers, redaktor zarządzający Catholic Family News[4], ostrzegł, że Synod będzie "mieszanką zamętu  i herezji", a brytyjski autor i komentator diakon Nick Donnelly powiedział LifeSiteNews[5] o "fundamentalnym błędzie" w dokumentach Synodu i wynikającym  stąd "niebezpieczeństwie głoszenia fałszywego i światowego przesłania zamiast Ewangelii Chrystusa".


Jeśli chcieliby Państwo mieć udział w rozwoju tego dzieła w jego wymiarze materialnym (jak m. in, pomoc w rozwoju stron internetowych) to prosimy o kierowanie tej pomocy na jeden z podanych poniżej rachunków bankowych Stowarzyszenia.

Prosimy koniecznie o umieszczenie w tytule przelewu dopisku: DAROWIZNA NA CELE REGULAMINOWE STOWARZYSZENIA

Odbiorca:

Stowarzyszenie Przybądźcie Wierni

ul. Graniczna 39

05-860 Myszczyn

Nazwa banku : NEST BANK

Złotówkowe (PLN) : 57 2530 0008 2060 1075 3993 0001

Walutowe (EUR) : PL30 2530 0008 2060 1075 3993 0002

Walutowe (USD) : PL39 2530 0008 2082 1075 3993 0001

KOD SWIFT : NESTBPLPW

Przy wykonaniu przelewu walutowego w USD konieczne jest podanie kodu SWIFT, wskazanego powyżej.

Tytuł przelewu:

DAROWIZNA NA CELE REGULAMINOWE STOWARZYSZENIA

W razie pojawienia się jakichkolwiek problemów czy niejasności prosimy o kontakt:

biuro@przybadzciewierni.pl

+48 501 712 094

 

 

[1] Stowarzyszenie „Przybądźcie wierni” oraz stronasynodalna.org dziękuj Lifesite News (LSN) za zgodę na publikacje tłumaczenia na polski niniejszego artykułu opublikowanego na stronie LSN -

https://www.lifesitenews.com/news/spanish-bishop-warns-some-synod-on-synodality-proposals-try-to-invent-a-new-mission-for-the-church

 

[2] https://www.catholicnewsagency.com/news/251907/spanish-bishop-warns-that-the-synod-on-synodality-can-t-re-invent-the-mission-of-the-church

 

[3] https://www.scmp.com/news/world/europe/article/3181369/spains-catholics-want-rome-consider-optional-celibacy-and-women

 

[4] https://www.lifesitenews.com/blogs/vatican-iii-francis-synod-on-synodality-is-going-to-be-a-mishmash-of-confusion-and-heresy/

 

[5] https://www.lifesitenews.com/news/analysis-synod-on-synodality-to-be-based-on-fundamental-error-of-interreligious-dialogue-listening-to-lapsed-catholics/ .

Ostrzegł on przed „fundamentalnym błędem”w dokumentach. „Sednem wezwania zawartego w Vademecum - do konsultacji ze wszystkimi, w tym z upadającymi, niekatolikami i niewierzącymi, na temat przyszłości Kościoła - jest fundamentalny błąd, który grozi dalszym spustoszeniem”. „Jego okrojona prezentacja definicji sensus fidelium zawartej w Lumen Gentium (LG) 12 pomija najistotniejszy element niezbędny do jej autentycznego wykonywania – posłuszeństwo wiary” – kontynuował. „Pominięta część LG 12 odnosi się do znaczenia „… wiernego i pełnego szacunku posłuszeństwa, któremu lud Boży akceptuje to, co nie jest tylko słowem ludzkim, ale prawdziwym słowem Bożym. Przez nią Lud Boży trwa niezachwianie przy wierze danej raz na zawsze świętym, wnika w nią głębiej właściwym myśleniem i pełniej ją stosuje w swoim życiu. Angielski stały diakon zauważył, że zgodnie z tym dokumentem, ogłoszonym na II Soborze Watykańskim, „ci 'ludzie, którzy porzucili praktykowanie wiary, ludzie o innych tradycjach religijnych, ludzie bez wiary' nie mogą mieć udziału w wyrażaniu sensus fidelium .„Przekłamując sens sensus fidelium, konsultacja ta grozi głoszeniem fałszywego i światowego orędzia zamiast Ewangelii Chrystusa” – powiedział. W maju 2022 dr Peter Kwaśniewski ostrzegał LifeSiteNews przed niebezpieczeństwami współczesnego rozumienia synodalności, oświadczając, że „widzimy ciągłe pogrążanie się w biurokracji, poddanie się nowoczesnej mentalności administracji jako lekarstwa na wszelkie zło, które utrzymuje Kościół zajęty patrzeniem na jego pępek, podczas gdy prawdziwa ewangelizacja więdnie, a ławki pustoszeją ”.