ŻYCZENIA WIELKANOCNE
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy składamy Wam drodzy Przyjaciele i drodzy Czytelnicy najserdeczniejsze życzenia radości i nadziei przychodzących wraz ze zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem.
CZĘŚĆ II „EUTANAZJA I ABORCJA (ABORTIO), TO SĄ MORDERCZE WYMYSŁY, TYPOWY ZNAK ROZPOZNAWCZY TOTALITARNYCH, BEZBOŻNYCH DYKTATUR.”
Globalna rewolucja obejmuje niemal wszystkie państwa, rządy, organizacje międzynarodowe jak ONZ i jej agendy, i tzw. organizacje pozarządowe (NGOs). Forsowany jest tzw. „zrównoważony rozwój”, który zawiera m. in. tzw. „zdrowie reprodukcyjne” domagające się swobodnego dostępu do antykoncepcji, środków poronnych i aborcji, która nota bene ma wkrótce zostać wpisana na listę praw człowieka.
OSKARŻĄ NAS PRZED BOGIEM, ŻE WYDALIŚMY ICH WILKOM I UCIEKLIŚMY Z NASZEGO STANOWISKA PASTERZA BRONIĄCEGO OWCZARNI” – CZĘŚĆ I WYWIADU
Część I wywiadu z Kardynałem Gerhardem Müllerem jakiego udzielił Stowarzyszeniu Przybądźcie Wierni. “Biskupi w Polsce też powinni być bardziej odważni i po prostu głosić prawdę, nastawać w porę czy w nie w porę.” Gerhard Ludwig Müller – niemiecki duchowny rzymskokatolicki, doktor nauk teologicznych specjalizujący się w teologii dogmatycznej,
DEKLARACJA FIDUCIA SUPPLICANS NIE ZEZWALA NA UDZIELANIE BŁOGOSŁAWIEŃSTW PAROM JEDNOPŁCIOWYM
Stowarzyszenie Przybądźcie Wierni rozmawia z Jego Eminencją Kardynałem Grzegorzem Rysiem na temat świętości kapłańskiej, posługi i odpowiedzialności biskupów w Kościele katolickim, milczenia znacznej części biskupów w ważnych dla rodziny i społeczeństwa kwestiach, na temat współczesnego nam upadku wiary w wielu miejscach na świecie, na temat niezmienności i rozumienia rozwoju doktryny Kościoła katolickiego. Rozmowa porusza także tematykę liturgii, jej przyszłości, skutków motu proprio „Traditionis Custodes”, interpretacji deklaracji „Fiducia Supplicans”.
CZĘŚĆ I BISKUPI W POLSCE TEŻ POWINNI BYĆ BARDZIEJ ODWAŻNI I PO PROSTU GŁOSIĆ PRAWDĘ, NASTAWAĆ W PORĘ CZY W NIE W PORĘ.
Módlcie się za mnie, abym nie uciekał ze strachu przed wilkami – taką prośbę o modlitwę do wiernych skierował na samym początku pontyfikatu papież Benedykt XVI. 7 lat później, na 6-miesięcy przed swoją abdykacją, Benedykt XVI mianował Waszą Eminencję Prefektem Kongregacji Nauki Wiary