O OBRONIE PRAW CZŁOWIEKA, PRAWA RODZINY, WOLNOŚCI SUMIENIA I WYZNANIA W ONZ ZE STEFANO GENNARINIM
W wywiadzie (wersja ang.) Stefano Gennarini dzieli się refleksjami na temat swojej duchowej podróży jako seminarzysta przygotowujący się do kapłaństwa, rozeznający w seminarium swoje powołanie jako osoba świecka. Dr Gennarini to prawnik praktykujący prawo międzynarodowe, zajmujący się w ramach C_FAM, organizacji broniącej godności człowieka na forach międzynarodowych, polityką i inicjatywami ONZ i innymi organizacjami.

W wywiadzie (wersja ang.) Stefano Gennarini dzieli się refleksjami na temat swojej duchowej podróży jako seminarzysta przygotowujący się do kapłaństwa, rozeznający  w seminarium swoje powołanie jako osoba świecka. Dr Gennarini to prawnik praktykujący prawo międzynarodowe, zajmujący się w ramach C_FAM, organizacji broniącej godności człowieka na forach międzynarodowych, polityką i inicjatywami ONZ i innymi organizacjami.

 
Na podstawie swoich doświadczeń pokazuje, że ONZ jest polem bitwy o godność człowieka. W ONZ i na konferencjach ONZ i innych organizacji w ciągu ostatnich 30 lat toczy się walka z koncepcją tradycyjnej rodziny, prawem do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Dr Gennarini podaje przykłady ciągłych ataków na prawo do życia nienarodzonych, prawo rodziców do edukacji i wychowania dzieci zgodnie z ich wartościami i przekonaniami, przykłady ideologicznego programu podważania fundamentalnych zasad etyki chrześcijańskiej, wspierany znacznymi sumami pieniędzy i promowany w ONZ, a następnie kaskadowany na poziom poszczególnych krajów, z całym systemem monitorowania i ostracyzmu krajów przez ONZ, tych, które sprzeciwiają się aborcji jako prawu człowieka.
Stefano Gennarini opisuje również dysonans między sądownictwem a władzą ustawodawczą w USA, gdzie sądownictwo w niektórych stanach forsuje radykalne zmiany w prawie promujące aborcję, transgenderyzm i inne kontrowersyjne kwestie.

Stefano pokazuje mechanizmy i tło dyskusji w ONZ i jej konferencjach, finansowe aspekty sponsorowania  politycznych programów w ONZ przez prywatne organizacje i kraje takie jak USA, Kanada, oraz reprezentację Unii Europejskiej w ONZ. Te programy dotyczą proaborcyjnej, feministycznej i radykalnie pro LGBT agendy w dokumentach ONZ i jej instytucjach jak WHO, naruszającej wolność sumienia obywateli i prawo do życia najsłabszych (nienarodzonych dzieci). Pokazuje również, jak biedne kraje są szantażowane odebraniem pomocy humanitarnej czy ekonomicznej jeśli nie zaakceptują programów  proaborcyjnych czy sterylizacyjnych narzucanych im i wymuszania poparcia przez nie tzw. praw seksualnych i reprodukcyjnych jako prawa człowieka, w sytuacji gdy te prawa nigdy nie zostały uznane za prawa człowieka. Dotyczy to także wymuszania popierania na forum ONZ aborcji jako prawa człowieka.
Przedstawia misję i działalność organizacji C-FAM, w której pracuje, a która została założona latem 1997 roku w celu monitorowania i wpływania na debatę na temat polityki społecznej w Organizacji Narodów Zjednoczonych i innych instytucjach międzynarodowych. C-Fam będąc bezpartyjnym, niedochodowym instytutem badawczym, poświęconym przywróceniu właściwego rozumienia prawa międzynarodowego, ochronie suwerenności narodowej i godności osoby ludzkiej, przyczynił się do budowania świadomości na temat głównych, często kontrowersyjnych i spornych kwestii polityki społecznej ONZ.
Dr Gennarini poruszył też kwestię działań Stolicy Apostolskiej w ONZ oraz współpracy C-FAM ze Stolicą Apostolską i o tym, jak świeccy chrześcijanie, a zwłaszcza katolicy mogą odgrywać rolę w globalnej obronie godności człowieka.
Dr Gennarini opisuje, jak personel C-FAM, w tym Stefano (od 2011 r.), uczestniczył w każdej ważnej debacie ONZ dotyczącej polityki społecznej od 1997 r., w tym w Rzymskim Statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego, Konwencji o Niepełnosprawnych, konferencjach w Kairze, Pekinie i dziesiątkach innych.
C-Fam odgrywa ważną rolę w monitorowaniu i informowaniu o błędnych politykach ONZ i innych instytucji międzynarodowych, które szkodzą prawdziwemu rozumieniu prawa międzynarodowego, a w tym swoim podejściu osłabiają rodzinę i inne instytucje chroniące godność człowieka, a których człowiek potrzebuje do sprawiedliwego, wolnego i szczęśliwego życia.
Stefano przedstawił szereg działań organizowanych przez C-Fam i skierowanych do dyplomatów, decydentów, naukowców, działaczy i urzędników z całego świata w celu uświadomienia i uwrażliwienia ich na wysiłki zmierzające do podważenia godności ludzkiej, wolności sumienia, prawa do życia i prawa do rodziny przez ONZ i inne organizacje.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się i wesprzeć finansowo C-FAM wejdź na jej stronę internetową: https://c-fam.org/
Program zrealizowany we współpracy z EWTN Polska, Stowarzyszeniem "Przyjdź Wierny", Centrum Kultury Chrześcijańskiej Maryja Królowa
Jeśli podobał Ci się ten program i chciałbyś wesprzeć tworzenie kolejnych wywiadów, proszę naciśnij przycisk "Lubię to" i zasubskrybuj kanał.Jeśli chcieliby Państwo mieć udział w rozwoju tego dzieła w jego wymiarze materialnym (jak m. in, pomoc w rozwoju stron internetowych) to prosimy o kierowanie tej pomocy na jeden z podanych poniżej rachunków bankowych Stowarzyszenia.

Prosimy koniecznie o umieszczenie w tytule przelewu dopisku: DAROWIZNA NA CELE REGULAMINOWE STOWARZYSZENIA

Odbiorca:

Stowarzyszenie Przybądźcie Wierni

ul. Graniczna 39

05-860 Myszczyn

Nazwa banku : NEST BANK

Złotówkowe (PLN) : 57 2530 0008 2060 1075 3993 0001

Walutowe (EUR) : PL30 2530 0008 2060 1075 3993 0002

Walutowe (USD) : PL39 2530 0008 2082 1075 3993 0001

KOD SWIFT : NESTBPLPW

Przy wykonaniu przelewu walutowego w USD konieczne jest podanie kodu SWIFT, wskazanego powyżej.

Tytuł przelewu:

DAROWIZNA NA CELE REGULAMINOWE STOWARZYSZENIA

W razie pojawienia się jakichkolwiek problemów czy niejasności prosimy o kontakt:

biuro@przybadzciewierni.pl

+48 501 712 094