O WIERNOŚCI EWANGELII TEOLOGÓW, BISKUPÓW I PAPIEŻA – WYWIAD Z KARDYNAŁEM GERHARDEM MULLEREM
Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu Ewangelizacja w dobie kryzysu Kościoła, kultury i społeczeństwa. Będziemy rozmawiać z Jego Eminencją księdzem kardynałem Gerhardem Mullerem, byłym prefektem Kongregacji Doktryny Wiary, wybitnym teologiem, autorem fundamentalnych prac w zakresie teologii i autorem popularnych książek na tematy teologii i eklezjologii.

Spotkanie w języku angielskim (bez tłumaczenia) odbyło się 20 stycznia 2023r.

 

 

Kardynał Gerhard Muller podzieli się swoim spojrzeniem na rolę teologów, biskupów i papieża w zachowaniu, wyjaśnianiu i obronie depozytu wiary. Poruszył kwestię wolności akademickiej w badaniach teologicznych i rozwiązań,  które Kościół przyjął w celu ochrony integralności wiary. Opowiedział o swojej pracy prefekta Kongregacji Doktryny Wiary i roli tej Kongregacji w promowaniu i ochronie nauki o wierze i moralności w całym świecie katolickim, podejmowaniu w świetle wiary nowych kwestii wynikających z postępu nauki lub kultury ludzkiej, w świadczeniu pomocy biskupom w wypełnianiu ich urzędu jako autentycznych nauczycieli wiary.

Kardynał Muller rozwinie także refleksję na temat swojej współpracy z niedawno zmarłym papieżem Benedyktem XVI i znaczeniu spuścizny po nim oraz jego bogatego przesłania teologicznego i duchowego dla współczesnego człowieka.

Gość spotkania poruszył także temat aktualnych wyzwań stojących przed Kościołem i wiernymi, zamętu w Kościele, społeczeństwie i kulturze. Podzieli się swoimi przemyśleniami na temat dróg odnowy Kościoła, rodzin chrześcijańskich oraz rozwinął temat źródeł chrześcijańskiej nadziei w czasach zamętu. 

  

Program organizowany we współpracy z EWTN Polska, Stowarzyszeniem Katolików Świeckich „Przybądźcie wierni”, Centrum Kultury Chrześcijańskiej Maryi Matki i Królowej.

 

Podejmiemy także wysiłki, aby przygotować wersję polska tego spotkania (z lektorem). 

Jeśli spodobał się Państwu ten program prosimy o polubienie go, zasubskrybowanie kanału . Jeśli zechcecie Państwo wesprzeć przygotowanie podobnych wywiadów, w tym ich polskiej wersji (lektor) to prosimy o darowiznę na konto Fundacji EWTN Polska, z którą współpracujemy przy tworzeniu programów.

Fundacja Vide et Crede, ul. Eluarda 2, 54-019 Wrocław

Santander Bank Polska S.A. nr. Konta 33109015220000000132063316

Tytuł: Darowizna na cele statutowe, EKW

 

Wcześniejsze programy można znaleźć na YouTube m.in. na stronie Stowarzyszenia Przybądźcie wierniVeritatis SplendorCentrum Kultury Chrześcijańskiej Maryi Matki i Królowej

W związku z nagłą śmiercią w dniu wczorajszym kardynała George'a Pella, polecam wywiad jaki przeprowadziliśmy z nim w 2022: 

 

Gorąco zapraszam. Pozdrawiam

 

Piotr Bednarski

 

Biografia ks. kardynała Gerharda Mullera 

Kardynał Gerhard Muller, uznany teolog, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary (obecnie Dykasterii ds. Nauki Wiary), pełnił funkcję przewodniczącego Papieskiej Komisji "Ecclesia Dei", Papieskiej Komisji Biblijnej oraz Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Jest biskupem emerytowanym Regensburga.

Urodził się 31 grudnia 1947 r. w Finthen, na przedmieściach Moguncji, jako syn Martina Müllera, pracownika firmy produkującej samochody, i jego żony Lioby z domu Straub. Uczęszczał do miejscowej szkoły, Willigis Gymnasium, studiował filozofię i teologię w Moguncji, a następnie w Monachium i Fryburgu Bryzgowijskim. W 1977 r. obronił doktorat pod kierunkiem profesora, późniejszego kardynała, Karla Lehmanna na temat "Kościół i sakramenty w bezreligijnym chrześcijaństwie. Wkład Bonhoeffera do ekumenicznej teologii sakramentalnej” ("Kirche und Sakramente im religionslosen Christentum. Bonhoeffers Beitrag zu einer ökumenischen Sakramententheologie").

 

11 lutego 1978 r. został wyświęcony na kapłana w Mainz-Finthen przez kardynała Volka. Następnie służył w trzech parafiach (Klein-Krotzenburg, Bürstadt-St. Michael, Offenbach-St. Josef) oraz jako nauczyciel religii w szkołach średnich w Büdingen i Niddzie. W 1985 r. uzyskał uprawnienia profesora we Fryburgu Bryzgowijskim, a w następnym roku objął katedrę teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Ludwiga-Maximiliana w Monachium, gdzie nadal jest profesorem honorowym.

Podczas swojej kariery jako profesor uniwersytecki (1986-2002) w stolicy Bawarii - a także jako profesor wizytujący w wielu innych instytucjach - służył pomocą duszpasterską parafii Leiden Christi w Monachium. Od 1990 roku jest członkiem Komisji Nauki i Wiary Konferencji Episkopatu Niemiec, a w latach 1998-2003 był także członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej. W 1999 r. został mianowany peritusem (konsultantem teologicznym) watykańskiego Synodu Biskupów Europejskich. W 2001 r. był konsultantem teologicznym Międzynarodowego Synodu Biskupów w Rzymie na temat "Biskup jako sługa Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świata".

2. Konsekracja na biskupa

Dnia 1 października 2002 r. papież Jan Paweł II mianował go biskupem Ratyzbony.  Konsekracji biskupiej dokonał ówczesny arcybiskup Monachium i Freisingu, kardynał Friedrich Wetter w katedrze w Ratyzbonie 24 listopada 2002 r., w święto Chrystusa Króla. Głównym konsekratorem był ówczesny arcybiskup Monachium i Freisingu, kardynał Friedrich Wetter. Obecny był również ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kardynał Joseph Ratzinger. Biskup Müller jako swoją dewizę biskupią wybrał "Dominus Jesus".

 

3. Działalność ks. biskupa Mullera

 Wśród priorytetów jego posługi biskupiej znalazły się: kaznodziejstwo, promocja kultury, święta liturgia i działalność charytatywna Kościoła. W listopadzie 2003 r. powołał do życia kościelny trust szkolny, który do dziś objął patronatem dziewięć szkół kościelnych. W latach 2004-2005 podjął się wizytacji duszpasterskiej ośmiu regionów swojej diecezji. W 2005 r. dokonał reorganizacji diecezjalnego apostolatu świeckich, aby jego struktury były bardziej wydajne i zgodne z prawem kanonicznym. Zainicjował również i wsparł projekt "Innenstadtseelsorge" ("Poradnictwo w centrum miasta") w centrum Ratyzbony, aby odpowiedzieć na różnorodne potrzeby mieszkańców centrum miasta i turystów. Z jego inicjatywy w latach 2008-2009 parafie miejskie Ratyzbony przeprowadziły misję miejską z udziałem ponad 1000 wolontariuszy, której celem było pobudzenie dialogu i uczynienie wiary chrześcijańskiej ponownie tematem dyskusji. Ożywił również liczącą 600 lat konną procesję eucharystyczną na Zielone Święta (Zesłanie Ducha św.) (Kötztinger Pfingstritt), która co roku przyciąga 40.000 osób.

 

W czasie swojego misji biskupa ordynariusza w Ratyzbonie uczestniczył w Synodzie Biskupów w 2005 r., poświęconym Eucharystii, oraz witał papieża Benedykta XVI podczas jego wizyty apostolskiej w Bawarii we wrześniu 2006 r.

Jest autorem wielu naukowych prac teologicznych i popularnych książek teologicznych. W języku polskim ukazały się następujące jego publikacje:

·        Chrystologia. Nauka o Jezusie Chrystusie, Kraków 1998.

·        Msza święta. Źródło chrześcijańskiego życia, Lublin 2007.

·        Ubóstwo, Lublin 2014.

·        Nadzieja rodziny rozmowa z Carlosem Granadosem, Kraków 2014.

·        Dogmatyka katolicka, Kraków 2015.

·        Benedykt XVI i Papież Franciszek. Ich posługa w sukcesji Piotrowej. Dziesięć lat Papieża Benedykta XVI, Warszawa 2015.

·        Traktat o łasce, Elbląg 2015.

·        Papież. Posłannictwo i misja, Kraków 2017.

·        Raport o stanie nadziei rozmowa z Carlosem Granadosem, Warszawa 2017.

·        Chrystus jest zawsze nowoczesny. O Kościele, Zbawieniu, historii i współczesności z Kardynałem Gerhardem L. Müllerem rozmawia Paweł Lisicki, Łomża 2018.

·        Drogowskazy na dzisiaj, Kraków 2018.

·        Listy o kapłaństwie, Kraków 2019.

·        Wiara w Boga we współczesnym świecie, Lublin 2020.

·        Prawda. Raport o stanie Kościoła wywiad Martina Lohmanna z kard. Gerhardem L. Müllerem, Kraków 2021.

·        Jedność wiary. Odpowiedzialność Rzymu za Kościół powszechny, Kraków 2022.


Jeśli chcieliby Państwo mieć udział w rozwoju tego dzieła w jego wymiarze materialnym (jak m. in, pomoc w rozwoju stron internetowych) to prosimy o kierowanie tej pomocy na jeden z podanych poniżej rachunków bankowych Stowarzyszenia.

Prosimy koniecznie o umieszczenie w tytule przelewu dopisku: DAROWIZNA NA CELE REGULAMINOWE STOWARZYSZENIA

Odbiorca:

Stowarzyszenie Przybądźcie Wierni

ul. Graniczna 39

05-860 Myszczyn

Nazwa banku : NEST BANK

Złotówkowe (PLN) : 57 2530 0008 2060 1075 3993 0001

Walutowe (EUR) : PL30 2530 0008 2060 1075 3993 0002

Walutowe (USD) : PL39 2530 0008 2082 1075 3993 0001

KOD SWIFT : NESTBPLPW

Przy wykonaniu przelewu walutowego w USD konieczne jest podanie kodu SWIFT, wskazanego powyżej.

Tytuł przelewu:

DAROWIZNA NA CELE REGULAMINOWE STOWARZYSZENIA

W razie pojawienia się jakichkolwiek problemów czy niejasności prosimy o kontakt:

biuro@przybadzciewierni.pl

+48 501 712 094