„ ….dzisiaj Kościół wydaje się ze wszystkich stron stać w płomieniach (...)

Ten ogień, ten pożar pustoszący Kościół, bardzo szczególnie w Europie, to intelektualny, doktrynalny i moralny zamęt, tchórzostwo wobec głoszenia prawdy o Bogu i o człowieku oraz  wobec obrony i przekazywania wartości moralnych i etycznych tradycji chrześcijańskiej, to utrata wiary, ducha wiary, utrata poczucia obiektywności wiary, a zatem utrata wrażliwości na Boga.”

 

„Wielu nie chce widzieć dzieła samozniszczenia Kościoła przez zaplanowane burzenie jego doktrynalnych, liturgicznych, moralnych i duszpasterskich fundamentów.” 

 

 „Drodzy Przyjaciele, mamy płonąć miłością do naszej wiary. Nie możemy jej rozmywać w kompromisach ze światem. Nie możemy jej fałszować, psuć. Chodzi o zbawienie dusz, naszych własnych i naszych braci! W dniu, w którym przestaniemy płonąć miłością do naszej wiary, świat umrze z zimna, pozbawiony swego najcenniejszego dobra. To naszą rzeczą jest bronić wiary i ją głosić!”   - kard. Robert Sarah prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w latach 2014–2021 - cytaty z wypowiedzi z 2017 r. w Herzogenrath oraz z 2019 r. w Paryżu.

 

            Stanowimy grupę wiernych Kościoła katolickiego, którzy dostrzegają bardzo głęboki kryzys i zamęt w Kościele i chcą podjąć refleksję nad  źródłami i przyczynami tego stanu rzeczy. Czujemy się zobowiązani do odpowiedzi na dramatyczny apel Kardynała Saraha  a zatem  także wezwani do modlitwy, postu i do współdziałania z kapłanami i świeckimi gotowymi do obrony wiary.

 

            Chcemy to czynić mając świadomość  przetaczającej się przez świat, a przyspieszającej obecnie, globalnej rewolucji kulturowej, zmierzającej do totalnego przeobrażenia całego świata i wytworzenia kultury bez Boga, a raczej antykultury, opartej w swych założeniach na zaprzeczeniu wszystkich dziesięciu przykazań Bożych. Obserwujemy szybko narastającą w Polsce, a istniejącą od lat w Europie Zachodniej, presję tej antykultury,  mającą na celu zmianę Magisterium Kościoła zwłaszcza w dziedzinie moralności oraz wymuszenie zaprzestania ewangelizowania oraz „egzorcyzmowania świata”1. Dostrzegamy też tendencję  wychodzącą z wnętrza  Kościoła – tendencję dostosowania się  do „ducha czasów”, do  odrzucenia niewygodnych dla współczesnego człowieka wymagań zawartych w  Ewangelii i w Magisterium Kościoła. 

 

            Jako ochrzczeni i praktykujący katolicy, nie zgadzamy się na odchodzenie w słowach i czynach od wskazań Ewangelii i od, opartego na Tradycji apostolskiej, nauczania Kościoła w zakresie wiary i moralności. Pragniemy, aby depozyt wiary, którym zostaliśmy dzięki łasce Bożej i posłudze Kościoła obdarzeni, w tym wiary w Boga Trójjedynego i wiary w jeden święty, powszechny i katolicki Kościół, został przekazany również naszym dzieciom i wnukom.

 

            Strona ta ma zachęcać do  współdziałania ze wszystkimi, którym prawdziwie zależy na Kościele, żeby był „chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany” jak wskazuje św. Paweł w liście do Efezjan2  oraz na przekazaniu nienaruszonego depozytu wiary potomnym.

 

            Przy  pomocy tej strony chcemy przedstawiać nasze obserwacje i przemyślenia n/t Kościoła i drogi synodalnej, zamieszczać relacje z procesu synodalnego, publikować uwagi i refleksje innych osób, zarówno te starające się wydobyć pozytywne aspekty synodu o synodalności, oraz  te, w których wierni dostrzegają zagrożenia  dla Kościoła i dla zachowania ciągłości głoszenia prawdziwej wiary przyszłym pokoleniom.

 

            Na naszej stronie zatem znajdą Państwo informacje dotyczące synodu o synodalności, jego dokumentów opracowywanych na różnych etapach procesu synodalnego, odniesienia do nauczania Kościoła w kluczowych aspektach i kwestiach poruszanych na synodzie, sprawozdania ze spotkań synodalnych, i inne wartościowe, naszym zdaniem, publikacje i materiały.

 

            Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do działania i współpracy z nami wszystkich wiernych i wszystkich ludzi dobrej woli, którym droga jest wiara katolicka, moralność i cała kultura chrześcijańska.


1 – termin "egzorcyzmowanie świata" pochodzi   książki "Jezus z Nazaretu" Benedykta XVI, objaśnia go fragment z rozdziału 6. : "świat pozostaje pod panowaniem mocy zła, (…)"Egzorcyzmowanie", umieszczanie świata w świetle rozumu (ratio), który pochodzi od przedwiecznego stwórczego Rozumu, od jego uzdrawiającej dobroci, i na niego wskazuje, jest trwałym, centralnym zadaniem posłańca Jezusa Chrystusa. W Liście do Efezjan ów egzorcyzmujący charakter chrześcijaństwa święty Paweł przedstawił z innej strony: „Bądźcie mocni w Panu - siłą Jego potęgi. Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, byście się mogli ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich" (6,10-12). (...) Naśladując Jezusa, Jego wysłannicy chcą egzorcyzmować świat i wprowadzić nową formę życia w Duchu Świętym, która leczy z opętania" (...) Świat jest ukazywany jako rzeczywistość rozumna: wywodzi się od wiekuistego Rozumu i tylko ten stwórczy Rozum stanowi rzeczywistą potęgę, panującą nad światem i w świecie. Jedynie wiara w jednego Boga naprawdę wyzwala i „racjonalizuje" świat. Tam, gdzie ona znika, świat staje się tylko pozornie bardziej rozumny. W rzeczywistości trzeba wtedy zdać się na działanie mocy nieprzewidywalnych przypadków.(...)”.

2 - Ef 5, 27

Aktualności

Jeśli chcieliby Państwo mieć udział w rozwoju tego dzieła w jego wymiarze materialnym (jak m. in, pomoc w rozwoju stron internetowych) to prosimy o kierowanie tej pomocy na jeden z podanych poniżej rachunków bankowych Stowarzyszenia.

Prosimy koniecznie o umieszczenie w tytule przelewu dopisku: DAROWIZNA NA CELE REGULAMINOWE STOWARZYSZENIA

Odbiorca:

Stowarzyszenie Przybądźcie Wierni

ul. Graniczna 39

05-860 Myszczyn

Nazwa banku : NEST BANK

Złotówkowe (PLN) : 57 2530 0008 2060 1075 3993 0001

Walutowe (EUR) : PL30 2530 0008 2060 1075 3993 0002

Walutowe (USD) : PL39 2530 0008 2082 1075 3993 0001

KOD SWIFT : NESTBPLPW

Przy wykonaniu przelewu walutowego w USD konieczne jest podanie kodu SWIFT, wskazanego powyżej.

Tytuł przelewu:

DAROWIZNA NA CELE REGULAMINOWE STOWARZYSZENIA

W razie pojawienia się jakichkolwiek problemów czy niejasności prosimy o kontakt:

biuro@przybadzciewierni.pl

+48 501 712 094