kolor-scaled
EDWARD PENTIN: DZIENNIKARZ NA SŁUŻBIE PRAWDZIE, STOLICA APOSTOLSKA I CHINY, SYNODY BISKUPÓW.
Edward Pentin, dziennikarz, autor książek i doświadczony znawca spraw Stolicy Apostolskiej, dzieli się refleksję na temat swojej drogi życiowej i zawodowej, przedstawiając swoją duchową podróż od anglikanizmu do katolicyzmu.
O ROZWOJU DOKTRYNY KATOLICKIEJ, PAPIEŻU FRANCISZKU ORAZ O OPIERANIU SIĘ NIESPRAWIEDLIWYM PRAWOM.
W trakcie wywiadu dr Robert Fastiggi przedstawia swoją drogę jako teolog katolicki, a także dzieli się refleksją na temat rozwoju nauczania Kościoła, zwracając uwagę na tematy takie jak stosunek Kościoła katolickiego do niewolnictwa, tortur, zbawienia niechrześcijan i wolności religijnej.
OBRONA PRAW CZŁOWIEKA, RODZINY, WOLNOŚCI SUMIENIA W ONZ I JEJ AGENDACH – Z DR STEFANO GENNARINI
W wywiadzie prawnik, dr Stefano Gennarini dzieli się refleksjami na temat swojej drogi życiowej, zarówno zawodowej jak i osobistej oraz przedstawia swoją rolę w Center for Family and Human Rights (Centrum dla Rodziny i Praw Człowieka,C-FAM), założonej w USA latem 1997 z misją obrony godności człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci na forum międzynarodowym, w szczególności ONZ.
WIERNOŚĆ NAUCZANIU KOŚCIOŁA, GLOBALNE TRENDY A EWANGELIA – Z KARDYNAŁEM G. MÜLLEREM
Wywiad z Jego Eminencją kardynałem Gerhardem Ludwigiem Müllerem, wybitnym teologiem, byłym prefektem Kongregacji Doktryny Wiary (aktualnie Dykasteria Doktryny Wiary), przybliża drogę życiową ks. Gerharda Müllera, jego podróż duchową oraz misję nauczania księdza, biskupa, profesora teologii, prefekta Kongregacji Doktryny Wiary w Stolicy Apostolskiej. Kardynał Müller pokazuje szerokie tło odchodzenia Europy od jej chrześcijańskich korzeni, zakwestionowanie fundamentalnych zasad antropologii chrześcijańskiej jakie nastąpiło w życiu społecznym świata Zachodniego i konfrontuje je z przesłaniem Ewangelii.
O ROZWOJU DOKTRYNY KATOLICKIEJ, O PAPIEŻU FRANCISZKU I AMORIS LAETITIA, O SPRZECIWIE WOBEC ZŁA
Dr Fastiggi omawiał rolę i misją teologa katolickiego, swoje zainteresowania mariologią oraz ilustrował swoje tezy przykładami z historii ewolucji doktryny katolickiej. Dr Fastiggi jest świetnie zorientowany w tym obszarze m.in. dlatego, że był odpowiedzialny za przygotowanie nowego wydania Denzingera (zbioru doktrynalnych wypowiedzi Kościoła katolickiego na przestrzeni wieków) oraz poprawioną wersję książki "Fundamentów wiary katolickiej" Otta.
O OBRONIE PRAW CZŁOWIEKA, PRAWA RODZINY, WOLNOŚCI SUMIENIA I WYZNANIA W ONZ ZE STEFANO GENNARINIM
W wywiadzie (wersja ang.) Stefano Gennarini dzieli się refleksjami na temat swojej duchowej podróży jako seminarzysta przygotowujący się do kapłaństwa, rozeznający w seminarium swoje powołanie jako osoba świecka. Dr Gennarini to prawnik praktykujący prawo międzynarodowe, zajmujący się w ramach C_FAM, organizacji broniącej godności człowieka na forach międzynarodowych, polityką i inicjatywami ONZ i innymi organizacjami.
DZIESIĘĆ PYTAŃ DO MAŁGORZATY NAWROCKIEJ
Stowarzyszenie Przybądźcie Wierni: Domyślamy się, że nie każda osoba stwierdza przy porannej kawie, że będzie pisała książki, siada do pisania, a wieczorem przesyła do wydawcy gotową powieść. Niektórzy zaczynają tworzyć powieści fantasy, inni powieści historyczne. Czy pamięta Pani jakiś charakterystyczny moment z własnego życia, kiedy rozpoczęła się Pani przygoda z pisaniem książek, jaki jest najdogodniejszy dla Pani rodzaj twórczości i dla czego akurat ten?
WIELKI RESET: SKUTKI DLA DEMOKRACJI, WOLNOŚCI SUMIENIA I RELIGII ORAZ REAKCJA WATYKANU.
Rozmowa z Jane Adolphe, profesorem prawa międzynarodowego na Ave Maria University w Naples (Fl, USA), dyrektorem prezesem Międzynarodowego Forum Prawników Katolickich, byłym doradcą Watykanu i pracownikiem Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej.
O WIERNOŚCI EWANGELII TEOLOGÓW, BISKUPÓW I PAPIEŻA – WYWIAD Z KARDYNAŁEM GERHARDEM MULLEREM
Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu Ewangelizacja w dobie kryzysu Kościoła, kultury i społeczeństwa. Będziemy rozmawiać z Jego Eminencją księdzem kardynałem Gerhardem Mullerem, byłym prefektem Kongregacji Doktryny Wiary, wybitnym teologiem, autorem fundamentalnych prac w zakresie teologii i autorem popularnych książek na tematy teologii i eklezjologii.
WYSOKI RANGĄ KARDYNAŁ – RELATOR GENERALNY SYNODU O SYNODALNOŚCI – WZYWA W NAJNOWSZYCH SKANDALICZNYCH WYPOWIEDZIACH DO „ZMIANY KULTUROWEGO PARADYGMATU” W KWESTII HOMOSEKSUALIZMU
Kardynał Hollerich zdawał się określać homoseksualizm jako "owoc stworzenia" i przyznał, że w instytucjach kościelnych jest nieproporcjonalnie duża liczba homoseksualistów.