OSKARŻĄ NAS PRZED BOGIEM, ŻE WYDALIŚMY ICH WILKOM I UCIEKLIŚMY Z NASZEGO STANOWISKA PASTERZA BRONIĄCEGO OWCZARNI” – CZĘŚĆ I WYWIADU
Część I wywiadu z Kardynałem Gerhardem Müllerem jakiego udzielił Stowarzyszeniu Przybądźcie Wierni. “Biskupi w Polsce też powinni być bardziej odważni i po prostu głosić prawdę, nastawać w porę czy w nie w porę.” Gerhard Ludwig Müller – niemiecki duchowny rzymskokatolicki, doktor nauk teologicznych specjalizujący się w teologii dogmatycznej,

Część I wywiadu z Kardynałem Gerhardem Müllerem jakiego udzielił Stowarzyszeniu Przybądźcie Wierni. “Biskupi w Polsce też powinni być bardziej odważni i po prostu głosić prawdę, nastawać w porę czy w nie w porę.” Gerhard Ludwig Müller – niemiecki duchowny rzymskokatolicki, doktor nauk teologicznych specjalizujący się w teologii dogmatycznej, biskup diecezjalny Ratyzbony w latach 2002–2012, przewodniczący Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei” w latach 2012–2017, arcybiskup ad personam od 2012 r., prefekt Kongregacji Nauki Wiary w latach 2012–2017, kardynał diakon od 2014 r. Studiował na uniwersytetach w Moguncji, Monachium i Fryburgu. W 1977 r. uzyskał doktorat z teologii dogmatycznej. Święcenia kapłańskie otrzymał 11 lutego 1978 r. z rąk kardynała Hermanna Volka. Habilitował się w 1985 r. Od 1986 r. wykładał teologię dogmatyczną na Uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium.

1 października 2002 r. Jan Paweł II mianował go biskupem ordynariuszem diecezji Ratyzbony. Sakry biskupiej udzielił mu arcybiskup Monachium – kard. Friedrich Wetter. W 2006 r. gościł w Ratyzbonie papieża Benedykta XVI podczas jego pierwszej podróży apostolskiej do Niemiec. W 2007 r. został mianowany członkiem Kongregacji Nauki Wiary, a od 2009 r. również członkiem Papieskiej Rady ds. Kultury. 2 lipca 2012 r. papież Benedykt XVI mianował go prefektem Kongregacji Nauki Wiary w miejsce odchodzącego na emeryturę kard. Williama Levady. Jednocześnie jako prefekt Kongeregacji Nauki Wiary został także przewodniczącym Papieskiej Komisji Ecclesia Dei, Papieskiej Komisji Biblijnej oraz Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Tego samego dnia papież podniósł go do godności arcybiskupa. Mianowany kardynałem przez papieża Franciszka na konsystorzu 22 lutego 2014 r.. Papież Franciszek z dniem 1 lipca 2017 r. roku zwolnił go z funkcji Prefekta Kongregacji Nauki Wiary. W lutym 2019 r. ogłosił „Manifest Wiary” w związku z szerzącym się zamieszaniem w nauczaniu wiary.

Jeśli chcieliby Państwo mieć udział w rozwoju tego dzieła w jego wymiarze materialnym (jak m. in, pomoc w rozwoju stron internetowych) to prosimy o kierowanie tej pomocy na jeden z podanych poniżej rachunków bankowych Stowarzyszenia.

Prosimy koniecznie o umieszczenie w tytule przelewu dopisku: DAROWIZNA NA CELE REGULAMINOWE STOWARZYSZENIA

Odbiorca:

Stowarzyszenie Przybądźcie Wierni

ul. Graniczna 39

05-860 Myszczyn

Nazwa banku : NEST BANK

Złotówkowe (PLN) : 57 2530 0008 2060 1075 3993 0001

Walutowe (EUR) : PL30 2530 0008 2060 1075 3993 0002

Walutowe (USD) : PL39 2530 0008 2082 1075 3993 0001

KOD SWIFT : NESTBPLPW

Przy wykonaniu przelewu walutowego w USD konieczne jest podanie kodu SWIFT, wskazanego powyżej.

Tytuł przelewu:

DAROWIZNA NA CELE REGULAMINOWE STOWARZYSZENIA

W razie pojawienia się jakichkolwiek problemów czy niejasności prosimy o kontakt:

biuro@przybadzciewierni.pl

+48 501 712 094