WIELKI RESET: SKUTKI DLA DEMOKRACJI, WOLNOŚCI SUMIENIA I RELIGII ORAZ REAKCJA WATYKANU.
Rozmowa z Jane Adolphe, profesorem prawa międzynarodowego na Ave Maria University w Naples (Fl, USA), dyrektorem prezesem Międzynarodowego Forum Prawników Katolickich, byłym doradcą Watykanu i pracownikiem Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej.

Rozmowa z Jane Adolphe, profesorem prawa międzynarodowego na Ave Maria University w Naples (Fl, USA), dyrektorem prezesem Międzynarodowego Forum Prawników Katolickich, byłym doradcą Watykanu i pracownikiem Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. Wywiad skupia się na zagrożeniach jakie dla demokracji, wolności słowa i sumienia oraz życia przeciętnego człowieka może przynieść realizacja koncepcji „Wielkiego resetu” Klausa Schwaba (i Thierry'ego Mallereta) przedstawiona m.in. w publikacji "COVID-19: The Great Reset" (2020)" i jej kolejnych mutacjach oraz wystąpieniach w ramach Światowego Forum Ekonomicznego (WEF). Koncepcja ta nie jest czysto teoretyczna - została podchwycona przez wielu polityków i globalne korporacje i nie możemy wykluczyć jej stopniowego wdrażania.

W wywiadzie profesor Adolph omawia zarówno Agendę 2030 i Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ jak i koncepcję Wielkiego Resetu. Wskazuje na zagrożenia dla demokracji wynikające z tzw. partnerstwa publiczno-prywatnego, w ramach którego prywatne firmy lub organizacje jak WEF, niewybieralne przez obywateli, zyskują znacznie większe uprawnienia i wpływ na decyzje polityczne niż wynikałoby to z ich roli i mandatu demokratycznego. Profesor Adolphe omawia także stanowisko Stolicy Apostolskiej w sprawie zarówno w odniesieniu do inicjatyw ONZ w przeszłości (m.in. i stanowczą obronę wartości życia i godności ludzkiej za pontyfikatów św. JP II i Benedykta XVI) jak i stosunek Watykanu do nowych inicjatyw ONZ jak Agenda 2030 czy stosunek do "Wielkiego resetu". Analizuje działania i wypowiedzi Watykanu w odniesieniu do globalistycznych koncepcji Światowego Forum Ekonomicznego oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), pokazuje pewne niepokojące tendencje w wypowiedziach i działaniach (np. nominacje do instytucji Stolicy Apostolskiej ekspertów odrzucających nauczanie moralne Kościoła), Watykanu. Stara się jednak zrozumieć stanowisko Stolicy Apostolskiej, jego kontekst i motywy, pokazuje jednocześnie zmiany jakie nastąpiły w czasie pontyfikatu papieża Franciszka, słabości działań Watykanu na forum międzynarodowym, przy czym nie unika też krytycznych opinii wobec niektórych działań Stolicy Apostolskiej. Zwraca uwagę na to, na ile Stolica Apostolska pozostała wierna swojej misji w odpowiedziach na wyzwanie jakim jest "Wielki reset”, a na ile odchodzi od linii ideowej wyznaczonej i realizowanej przez św. JP II, Benedykta XVI. Omawia na ile Watykan przyjął niektóre inicjatywy globalistyczne i świadomie używa języka podobnego do tego, jaki stosuje WEF, utrzymując jednocześnie, że jej podejście jest ugruntowane w Piśmie Świętym i roztropnym stosowaniu nauki społecznej Kościoła.

Program organizowany jest we współpracy z EWTN Polska, Stowarzyszeniem Katolików Świeckich "Przybądź wierny" ("Adeste fidelesl"), Chrześcijańskie Centrum Kultury Maryi Królowej.

Jeśli podobał Ci się ten program i chciałbyś wesprzeć produkcję kolejnych wywiadów, polub go, zasubskrybuj kanał i jeśli możesz, przekaż darowiznę na wsparcie produkcji kolejnych wywiadów oto dane Fundacji EWTN Polska, z którą współpracujemy.


Jeśli chcieliby Państwo mieć udział w rozwoju tego dzieła w jego wymiarze materialnym (jak m. in, pomoc w rozwoju stron internetowych) to prosimy o kierowanie tej pomocy na jeden z podanych poniżej rachunków bankowych Stowarzyszenia.

Prosimy koniecznie o umieszczenie w tytule przelewu dopisku: DAROWIZNA NA CELE REGULAMINOWE STOWARZYSZENIA

Odbiorca:

Stowarzyszenie Przybądźcie Wierni

ul. Graniczna 39

05-860 Myszczyn

Nazwa banku : NEST BANK

Złotówkowe (PLN) : 57 2530 0008 2060 1075 3993 0001

Walutowe (EUR) : PL30 2530 0008 2060 1075 3993 0002

Walutowe (USD) : PL39 2530 0008 2082 1075 3993 0001

KOD SWIFT : NESTBPLPW

Przy wykonaniu przelewu walutowego w USD konieczne jest podanie kodu SWIFT, wskazanego powyżej.

Tytuł przelewu:

DAROWIZNA NA CELE REGULAMINOWE STOWARZYSZENIA

W razie pojawienia się jakichkolwiek problemów czy niejasności prosimy o kontakt:

biuro@przybadzciewierni.pl

+48 501 712 094