Z BISKUPEM ERIKIEM VARDENEM Z NORWEGII – O PRZEKAZYWANIU WIARY, PIĘKNIE, PRAWDZIE I WOLNOŚCI.
Biskup Erik Varden dzieli się historią swojego życia, rolą muzyki i kultury w jego drodze do nawrócenia na katolicyzm oraz decyzją o wstąpieniu do klasztoru trapistów w Wielkiej Brytanii. Przedstawia również rolę kultury i bycia autentycznym świadkiem Chrystusa w przekazywaniu wiary.
O WKŁADZIE CHRZEŚCIJAŃSTWA W CYWILIZACJĘ I KULTURĘ, WIARA-ROZUM-KULTURA – Z DR ROBERTEM ROYALEM.
W programie dr Robert Royal przedstawia swoją podróż intelektualną, która doprowadziła go do pogłębienia wiary i odkrycia wybitnych katolickich intelektualistów jak Jacques Maritain i G.K. Chesterton i inni.
O SOBORZE WATYKAŃSKIM II, NAUCZANIU MORALNYM W KOŚCIELE – I PRACY NA FARMIE Z DR LARRYM CHAPPEM.
Polecamy ciekawy wywiad z dr Larrym Chappem, mężem i ojcem, doktorem teologii, doświadczonym wykładowcą uniwersyteckim, gorliwym obrońcą autentycznego przekazu nauczania Kościoła katolickiego, apologetą Soboru Watykańskiego II i nauczania papieża Jana Pawła II, Benedykta XVI. A także farmerem i oblatem benedyktyńskim.
O APOSTOLACIE OSÓB MAJĄCYCH POCIĄG DO TEJ SAMEJ PŁCI, DUCHU ŚW. I WOLNOŚCI–KS. DR PETEREM RYANEM SJ
W wywiadzie ks.dr Peter Ryan omawia swoją drogę rozwoju duchowego, powołania oraz zainteresowania teologiczne.
EDWARD PENTIN: DZIENNIKARZ W SŁUZBIE PRAWDY, STOLICA APOSTOLSKA I CHINY, SYNODY BISKUPÓW
Edward Pentin, dziennikarz, autor książek i doświadczony znawca spraw Stolicy Apostolskiej, dzieli się refleksję na temat swojej drogi życiowej i zawodowej, przedstawiając swoją duchową podróż od anglikanizmu do katolicyzmu.
O ROZWOJU DOKTRYNY KATOLICKIEJ, PAPIEŻU FRANCISZKU ORAZ O OPIERANIU SIĘ NIESPRAWIEDLIWYM PRAWOM.
W trakcie wywiadu dr Robert Fastiggi przedstawia swoją drogę jako teolog katolicki, a także dzieli się refleksją na temat rozwoju nauczania Kościoła, zwracając uwagę na tematy takie jak stosunek Kościoła katolickiego do niewolnictwa, tortur, zbawienia niechrześcijan i wolności religijnej.
OBRONA PRAW CZŁOWIEKA, RODZINY, WOLNOŚCI SUMIENIA W ONZ I JEJ AGENDACH – Z DR STEFANO GENNARINI
W wywiadzie prawnik, dr Stefano Gennarini dzieli się refleksjami na temat swojej drogi życiowej, zarówno zawodowej jak i osobistej oraz przedstawia swoją rolę w Center for Family and Human Rights (Centrum dla Rodziny i Praw Człowieka,C-FAM), założonej w USA latem 1997 z misją obrony godności człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci na forum międzynarodowym, w szczególności ONZ.
WIERNOŚĆ NAUCZANIU KOŚCIOŁA, GLOBALNE TRENDY A EWANGELIA – Z KARDYNAŁEM G. MÜLLEREM
Wywiad z Jego Eminencją kardynałem Gerhardem Ludwigiem Müllerem, wybitnym teologiem, byłym prefektem Kongregacji Doktryny Wiary (aktualnie Dykasteria Doktryny Wiary), przybliża drogę życiową ks. Gerharda Müllera, jego podróż duchową oraz misję nauczania księdza, biskupa, profesora teologii, prefekta Kongregacji Doktryny Wiary w Stolicy Apostolskiej. Kardynał Müller pokazuje szerokie tło odchodzenia Europy od jej chrześcijańskich korzeni, zakwestionowanie fundamentalnych zasad antropologii chrześcijańskiej jakie nastąpiło w życiu społecznym świata Zachodniego i konfrontuje je z przesłaniem Ewangelii.
O ROZWOJU DOKTRYNY KATOLICKIEJ, O PAPIEŻU FRANCISZKU I AMORIS LAETITIA, O SPRZECIWIE WOBEC ZŁA
Dr Fastiggi omawiał rolę i misją teologa katolickiego, swoje zainteresowania mariologią oraz ilustrował swoje tezy przykładami z historii ewolucji doktryny katolickiej. Dr Fastiggi jest świetnie zorientowany w tym obszarze m.in. dlatego, że był odpowiedzialny za przygotowanie nowego wydania Denzingera (zbioru doktrynalnych wypowiedzi Kościoła katolickiego na przestrzeni wieków) oraz poprawioną wersję książki "Fundamentów wiary katolickiej" Otta.