BEZ WIARY KATOLICKIEJ I BEZ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO POLSKA ZNIKNIE Z MAPY I ZOSTANIE POCHŁONIĘTA PRZEZ OTACZAJĄCE JĄ IDEOLOGIE I SIŁY POLITYCZNE – CZĘŚĆ III WYWIADU
Część III rozmowy z Kardynałem Gerhardem Müllerem – kontynuacja wywiadu “Oskarżą nas przed Bogiem, że wydaliśmy ich wilkom i uciekliśmy z naszego stanowiska pasterza”.
IZRAEL – MIEJSCE TWORZENIA NOWEGO CZŁOWIEKA, MIEJSCE ZBAWIENIA DLA ŻYDÓW? – CZ. 2
Stowarzyszenie Przybądźcie Wierni rozmawia z o. Łukaszem Popko OP o dzisiejszym Izraelu widzianym oczami Polaka, duchownego katolickiego, biblisty z perspektywy 15-tu lat spędzonych w Jerozolimie.
OBJAWIENIA W MEDZIUGORJU, KATOLICY W MIEJSCACH PUBLICZNYCH I ZNACZENIE ŚWIADECTWA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO. OJCIEC DANIEL-MARIA KLIMEK
Ksiądz Klimek podzielił się historią swojego życia, drogi intelektualnej i duchowej, w tym decyzji o podążaniu za powołaniem kapłańskim. Opowiada o swojej pobożności maryjnej i o tym, dlaczego Matka Boża jest ważna w życiu Kościoła. Dzieli się wynikami swoich badań nad objawieniami w Medziugorju, przedstawia swoje wyjaśnienie kontrowersji wokół objawień w Medziugorju.
ATEIZM, UPADEK KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W EPOCE POSOBOROWEJ, SEKULARYZACJA I ODRODZENIE WIARY PROF.STEPHEN BULLIVANT.
Podczas wywiadu profesor Bullivant dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat swojej drogi do wiary katolickiej jako osoby nawróconej, roli formacji intelektualnej i duchowej. Wywiad koncentruje się na tematach poruszanych przez profesora Bullivanta, takich jak źródła ateizmu, sekularyzacja, wpływ zmian, jakie zaszły w Kościele katolickim po Soborze Watykańskim II na wiarę katolików i upadek katolicyzmu, rola kultury w tym procesie.
O WOLNOŚCI I ŁASCE, DYKTATURZE RELATYWIZMU Z PROFESOREM RICHARDEM DECLUE
Wywiad z Richardem DeClue Jr., S.Th.D., profesorem teologii w Instytucie Word on Fire, który uzyskał trzy stopnie kościelne z teologii na Katolickim Uniwersytecie Ameryki i specjalizuje się w teologii systematycznej.
IZRAEL – MIEJSCE TWORZENIA NOWEGO CZŁOWIEKA, MIEJSCE ZBAWIENIA DLA ŻYDÓW? – CZ. 1
Stowarzyszenie Przybądźcie Wierni rozmawia z o. Łukaszem Popko OP o dzisiejszym Izraelu widzianym oczami Polaka, duchownego katolickiego, biblisty z perspektywy 15-tu lat spędzonych w Jerozolimie.
OSKARŻĄ NAS PRZED BOGIEM, ŻE WYDALIŚMY ICH WILKOM I UCIEKLIŚMY Z NASZEGO STANOWISKA PASTERZA BRONIĄCEGO OWCZARNI” – CZĘŚĆ I WYWIADU
Część I wywiadu z Kardynałem Gerhardem Müllerem jakiego udzielił Stowarzyszeniu Przybądźcie Wierni. “Biskupi w Polsce też powinni być bardziej odważni i po prostu głosić prawdę, nastawać w porę czy w nie w porę.” Gerhard Ludwig Müller – niemiecki duchowny rzymskokatolicki, doktor nauk teologicznych specjalizujący się w teologii dogmatycznej,
DEKLARACJA FIDUCIA SUPPLICANS NIE ZEZWALA NA UDZIELANIE BŁOGOSŁAWIEŃSTW PAROM JEDNOPŁCIOWYM
Stowarzyszenie Przybądźcie Wierni rozmawia z Jego Eminencją Kardynałem Grzegorzem Rysiem na temat świętości kapłańskiej, posługi i odpowiedzialności biskupów w Kościele katolickim, milczenia znacznej części biskupów w ważnych dla rodziny i społeczeństwa kwestiach, na temat współczesnego nam upadku wiary w wielu miejscach na świecie, na temat niezmienności i rozumienia rozwoju doktryny Kościoła katolickiego. Rozmowa porusza także tematykę liturgii, jej przyszłości, skutków motu proprio „Traditionis Custodes”, interpretacji deklaracji „Fiducia Supplicans”.
Z BISKUPEM ERIKIEM VARDENEM Z NORWEGII – O PRZEKAZYWANIU WIARY, PIĘKNIE, PRAWDZIE I WOLNOŚCI.
Biskup Erik Varden dzieli się historią swojego życia, rolą muzyki i kultury w jego drodze do nawrócenia na katolicyzm oraz decyzją o wstąpieniu do klasztoru trapistów w Wielkiej Brytanii. Przedstawia również rolę kultury i bycia autentycznym świadkiem Chrystusa w przekazywaniu wiary.