O WKŁADZIE CHRZEŚCIJAŃSTWA W CYWILIZACJĘ I KULTURĘ, WIARA-ROZUM-KULTURA – Z DR ROBERTEM ROYALEM.
W programie dr Robert Royal przedstawia swoją podróż intelektualną, która doprowadziła go do pogłębienia wiary i odkrycia wybitnych katolickich intelektualistów jak Jacques Maritain i G.K. Chesterton i inni.

Dr Royal przedstawia także wizję historii, która widząc cienie przeszłości nie zaniedbuje uznania realnych osiągnięć przeszłych wieków. Ilustruje to na przykładzie bohatera swojej książki - Krzysztofa Kolumba (Robert Royal, Columbus and the Crisis of the West, Sophia Institute Press, 2020, patrz także: Robert Royal, COLUMBUS AND THE BEGINNING OF THE WORLD, First things, May 1999). Pokazuje jak aktualnie nabierająca siły, jednostronna reinterpretacja historii („woke”) na uczelniach, publikacjach i publicznym dyskursie – zwłaszcza traktowanie wielkich odkryć geograficznych jedynie w kategoriach kolonializmu i rasizmu, roli Kościoła katolickiego jako wspierającego podboje Ameryki – jest oderwana of faktów historycznych, tworzy mit „szlachetnego dzikusa”, zniekształca lub pomija wiele faktów historycznych (niewolnictwo i ofiary z ludzi wśród plemion indiańskich)  i deprecjonuje realny pozytywny wpływ cywilizacji zachodniej. 

Dr Royal zarówno w wywiadzie jak i swoich artykułach, dowodzi jak ogromne znaczenie dla upowszechnienia praw człowieka, sprawiedliwości, nauki, miała cywilizacja Zachodu oparta na Judeo-chrześcijańskim rozumieniu człowieka, koncepcji przebaczenia i miłosierdzia oraz całym chrześcijańskim systemie moralnym i duchowym. 

Robert Royal wskazuje na aktualne zagrożenia dla wolności religijnej i wolności sumienia odnosząc się do głośnych przypadków zmuszania organizacji religijnych do porzucenia swoich zasad moralnych czego dobitną ilustracją jest trwające ponad 10 lat procesy sądowe broniące zakonnic opiekujących się osobami starszymi i chorymi w USA - The Little Sisters of the Poor (Małe Siostry Ubogich), które władze państwowe w ramach przepisów wprowadzonych za prezydentury Baracka Obamy zmuszały do pokrywania kosztów antykoncepcji w ramach ubezpieczenia zdrowotnego dla swoich pracowników. Inne przykłady to najazd zbrojny oddziałów specjalnych FBI na dom Marcka Houcka, działacza pro-life czy potraktowanie przez administracje prezydenta Bidena jako terrorystów rodziców protestujących przeciw wulgarnej edukacji seksualnej i promowanie ideologii gender w szkołach, gdzie uczą się ich dzieci, w niektórych stanach w USA.

Robert Royal omawia swoje badania nad męczennikami za wiarę w XX-wieku, prowadzone na zlecenie Stolicy Apostolskiej, które znalazły wyraz w książce „The Catholic Martyrs of the Twentieth Century: A Comprehensive World History”, wydanej w 2006 r. 

Wypowiada się także krytycznie na temat ograniczenia w debacie politycznej i ideowej na uczelniach amerykańskich, na forum publicznym w sytuacji polaryzacji i porzucenia fundamentalnych zasad wymiany myśli (jak odrzucenie koncepcji prawdy obiektywnej). 

Jeśli chcieliby Państwo mieć udział w rozwoju tego dzieła w jego wymiarze materialnym (jak m. in, pomoc w rozwoju stron internetowych) to prosimy o kierowanie tej pomocy na jeden z podanych poniżej rachunków bankowych Stowarzyszenia.

Prosimy koniecznie o umieszczenie w tytule przelewu dopisku: DAROWIZNA NA CELE REGULAMINOWE STOWARZYSZENIA

Odbiorca:

Stowarzyszenie Przybądźcie Wierni

ul. Graniczna 39

05-860 Myszczyn

Nazwa banku : NEST BANK

Złotówkowe (PLN) : 57 2530 0008 2060 1075 3993 0001

Walutowe (EUR) : PL30 2530 0008 2060 1075 3993 0002

Walutowe (USD) : PL39 2530 0008 2082 1075 3993 0001

KOD SWIFT : NESTBPLPW

Przy wykonaniu przelewu walutowego w USD konieczne jest podanie kodu SWIFT, wskazanego powyżej.

Tytuł przelewu:

DAROWIZNA NA CELE REGULAMINOWE STOWARZYSZENIA

W razie pojawienia się jakichkolwiek problemów czy niejasności prosimy o kontakt:

biuro@przybadzciewierni.pl

+48 501 712 094