OBRONA PRAW CZŁOWIEKA, RODZINY, WOLNOŚCI SUMIENIA W ONZ I JEJ AGENDACH – Z DR STEFANO GENNARINI
W wywiadzie prawnik, dr Stefano Gennarini dzieli się refleksjami na temat swojej drogi życiowej, zarówno zawodowej jak i osobistej oraz przedstawia swoją rolę w Center for Family and Human Rights (Centrum dla Rodziny i Praw Człowieka,C-FAM), założonej w USA latem 1997 z misją obrony godności człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci na forum międzynarodowym, w szczególności ONZ.

 

W wywiadzie prawnik, dr Stefano Gennarini dzieli się refleksjami na temat swojej drogi życiowej, zarówno zawodowej jak i osobistej oraz przedstawia swoją rolę w Center for Family and Human Rights  (Centrum dla Rodziny i Praw Człowieka,C-FAM), założonej w USA latem 1997 z misją obrony godności człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci na forum międzynarodowym, w szczególności ONZ. Dr Gennarini jest prawnikiem specjalizującym się w prawie międzynarodowym, który współpracuje z ONZ i innymi organizacjami, reprezentując C-FAM w debatach ONZ i przedstawiając stanowiska bazujące na prawie naturalnym w zakresie praw człowieka, prawa do ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci, wypowiadając się w kwestiach aborcji, eutanazji, wychowania seksualnego na forach międzynarodowych.

W oparciu o swoje doświadczenie pokazuje, że ONZ jest dziś jak nigdy wcześniej polem bitwy o takie rozwiązania prawne, które chronią ludzką godność wobec takich, które jej się sprzeciwiają, promując aborcję, ideologię gender, wulgarną edukację seksualną czy eutanazję. W ONZ i na konferencjach organizowanych przez ONZ i inne organizacje (WHO), w ciągu ostatnich 30 lat miała miejsce konfrontacja dwóch wizji człowieka i jego praw. Jednej opartej na prawie naturalnym chroniącej podstawowe wolności i prawa takie jak prawo do życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, prawo rodziców do wychowania dzieci wg ich przekonań, prawo chroniące małżeństwo i rodzinę. Druga wizja to wizja człowieka realizującego nieskrępowaną wolność, oderwaną od prawdy o nim samym, domagającego się nowych praw wykraczających poza Powszechną Deklarację Praw Człowieka 1948, jak przyznanie prawa do aborcji jako prawa człowieka, prawa do adopcji dzieci przez pary homoseksualne, prawo państwa do narzucania dzieciom i młodzieży wychowania seksualnego niezgodnego z przekonaniami rodziców. W tej wizji mieści się globalne promowanie tzw. prawa kobiet do aborcji czy promowanie ustawodawstwa sprzyjającego eutanazji. Ta konfrontacja w ostatnich kilku latach dramatycznie zwiększyła się.

Dr Gennarini omawia narastające naciski i kampanie w ONZ i jej agendach, aktywistów reprezentujących skrajnie liberalne (w zakresie etyki, obyczajów) stanowiska, kwestionujących lub zwalczających prawo do życia dzieci nienarodzonych, prawa rodziców do edukacji i wychowania swoich dzieci zgodnie z ich wartościami i przekonaniami, prawo postępowania zgodnie ze swoim sumieniem (klauzula sumienia). Ci aktywiści są często finansowani przez prywatnych sponsorów jak Bill Gates czy George Soros i ich fundacje. Przedstawia słabości delegacji państw w ONZ, często nie rozumiejących mechanizmów działania tej organizacji i układu sił. Przedstawia też mechanizmy rozwoju i propagowania ideologicznej agendy dotyczącej aborcji, LGBT i innych kontrowersyjnych programów w ONZ, WHO i innych instytucjach, wspieranej przez znaczne sumy pieniędzy prywatnych i państwowych sponsorów i promowanej w rezolucjach ONZ, a następnie w istotny sposób wpływającej na prawodawstwo poszczególnych krajów (gdy wygra opcja polityczna sprzyjająca takiemu kierunkowi). Po przyjęciu określonych rozwiązań taka agenda jest egzekwowanych przez ONZ i jej agendy za pomocą całego systemu monitorowania i raportów, krytycznie odnoszących się do prawodawstwa krajowego szanującego prawo naturalne, zwłaszcza w dziedzinie rozrodczości, seksualności.

Stefano Gennarini odnosi się także do sytuacji w USA, m.in. podnosząc kwestię rozdźwięku między władzą sądowniczą a ustawodawczą w USA, gdzie władza sądownicza w niektórych stanach naciska na radykalne zmiany w prawie promujące aborcję, transpłciowość i inne kontrowersyjne kwestie, wbrew stanowisku znaczącej części obywateli. Dr Gennarini pokazuje praktyczne mechanizmy i tło dyskusji w Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej konferencjach, zmierzające do radykalnej zmiany katalogu praw podstawowych (prawo do aborcji, ograniczanie wolności religijne pod hasłem walki z ową nienawiści), ograniczenia klauzuli sumienia i prawo do życia najsłabszych (np. nienarodzonych dzieci), prawo rodziców do wychowania dzieci wg wartości uznanych za właściwe. Te działania nabrały znacznie większej intensywności w ostatnich latach i jeśli okażą się skuteczne, wpłyną na życie zwykłych ludzi w wielu krajów, ograniczając ich wolności.

W tym kontekście dr Gennarini pokazuje również, w jaki sposób biedne kraje są "stawiane pod murem" przez depopulacyjną agendę dużych mocarstw (USA, Kanada, UE), po to aby zaakceptowały proaborcyjny lub sterylizacyjny program ograniczania wzrostu demograficznego własnej ludności, pod groźbą wstrzymania pomocy humanitarnej lub gospodarczej. Te naciski bogatych krajów zmierzają do wymuszania na odbiorcach pomocy humanitarnej z bogatych krajów – krajach Trzeciego Świata poparcia inicjatyw tych bogatych krajów w ONZ m.in. promujących np. aborcję jako prawa człowieka czy ideologię gender lub agendę LGBT.

Dr Gennarini przedstawia misję i działania Centrum dla Rodziny i Praw Człowieka (C-FAM), założonej latem 1997 roku w celu monitorowania i wpływania na debatę na temat polityki społecznej w ONZ i innych instytucjach międzynarodowych. C-FAM, będąc bezstronnym instytutem badawczym o charakterze non-profit, podejmuje działania od lat, których celem jest przywrócenie właściwego rozumienia prawa międzynarodowego, ochrona suwerenności narodowej i godności osoby ludzkiej, przyczyniło się do budowania świadomości na temat głównych, często kontrowersyjnych i spornych kwestii polityki społecznej ONZ. Stefano Gennarini podkreśla, że pracownicy C-FAM, uczestniczyli w każdej ważnej debacie ONZ na temat polityki społecznej od 1997 r., w tym w Rzymskim Statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego, Konwencji o Niepełnosprawności, Konferencji w Kairze, Pekinie i dziesiątkach innych. Przedstawił także szereg działań organizowanych przez C-FAM i skierowanych do dyplomatów, decydentów, naukowców, aktywistów i urzędników z całego świata w celu uświadomienia im i uwrażliwienia na wysiłki podejmowane przez ONZ i inne organizacje w celu podważenia ludzkiej godności, wolności sumienia, prawa do życia i prawa do rodziny.

C-FAM odgrywa ważną rolę w monitorowaniu i informowaniu ONZ i innych instytucji międzynarodowych o niewłaściwie ukierunkowanych inicjatywach i projektach rezolucji ONZ czy programach innych agend ONZ (m.in.WHO), które niektórymi swoimi działaniami szkodzą prawdziwemu zrozumieniu prawa międzynarodowego, a tym samym podważają stabilności takich fundamentalnych instytucji jak rodzina, małżeństwo, których człowiek i społeczeństwo potrzebuje do sprawiedliwego, wolnego i szczęśliwego życia.

Dr Gennarini przedstawia także informacje nt. współpracy C-FAM ze Stolicą Apostolską i o tym, jak świeccy chrześcijanie, zwłaszcza katolicy, mogą odgrywać rolę w globalnej batalii w obronie godności człowieka.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i wesprzeć finansowo C-FAM, odwiedź jej stronę internetową: https://c-fam.org/

Program powstał we współpracy z EWTN Polska, Stowarzyszeniem "Come Faithful", Chrześcijańskim Centrum Kultury Maryi Królowej Polski. Jeśli podobał Ci się ten program i chciałbyś wesprzeć tworzenie przyszłych wywiadów, naciśnij przycisk "Lubię to" i zasubskrybuj kanał. Program organizowany jest we współpracy z EWTN Polska, Stowarzyszeniem Katolików Świeckich "Przybądźcie wierni" , Chrześcijańskie Centrum Kultury Maryi Królowej. Jeśli podobał Ci się ten program i chciałbyś wesprzeć produkcję kolejnych wywiadów, polub go, zasubskrybuj kanał i jeśli możesz, przekaż darowiznę na wsparcie produkcji kolejnych wywiadów

Jeśli chcieliby Państwo mieć udział w rozwoju tego dzieła w jego wymiarze materialnym (jak m. in, pomoc w rozwoju stron internetowych) to prosimy o kierowanie tej pomocy na jeden z podanych poniżej rachunków bankowych Stowarzyszenia.

Prosimy koniecznie o umieszczenie w tytule przelewu dopisku: DAROWIZNA NA CELE REGULAMINOWE STOWARZYSZENIA

Odbiorca:

Stowarzyszenie Przybądźcie Wierni

ul. Graniczna 39

05-860 Myszczyn

Nazwa banku : NEST BANK

Złotówkowe (PLN) : 57 2530 0008 2060 1075 3993 0001

Walutowe (EUR) : PL30 2530 0008 2060 1075 3993 0002

Walutowe (USD) : PL39 2530 0008 2082 1075 3993 0001

KOD SWIFT : NESTBPLPW

Przy wykonaniu przelewu walutowego w USD konieczne jest podanie kodu SWIFT, wskazanego powyżej.

Tytuł przelewu:

DAROWIZNA NA CELE REGULAMINOWE STOWARZYSZENIA

W razie pojawienia się jakichkolwiek problemów czy niejasności prosimy o kontakt:

biuro@przybadzciewierni.pl

+48 501 712 094