O ROZWOJU DOKTRYNY KATOLICKIEJ, PAPIEŻU FRANCISZKU ORAZ O OPIERANIU SIĘ NIESPRAWIEDLIWYM PRAWOM.
W trakcie wywiadu dr Robert Fastiggi przedstawia swoją drogę jako teolog katolicki, a także dzieli się refleksją na temat rozwoju nauczania Kościoła, zwracając uwagę na tematy takie jak stosunek Kościoła katolickiego do niewolnictwa, tortur, zbawienia niechrześcijan i wolności religijnej.

W trakcie wywiadu dr Robert Fastiggi przedstawia swoją drogę jako teolog katolicki, a także dzieli się refleksją na temat rozwoju nauczania Kościoła, zwracając uwagę na tematy takie jak stosunek Kościoła katolickiego do niewolnictwa, tortur, zbawienia niechrześcijan i wolności religijnej. Pokazuje, że Kościół w obszarach, w których nie wypracował nauczania definitywnego dopuszcza różne poglądy teologiczne. Dopiero autorytatywne stanowisko Kościoła, w nauczaniu definitywnym, doprecyzowuje i określa ostateczny kształt doktryny.

Dr Fastiggi jest autorem wielu artykułów i książek teologicznych, a także artykułów polemicznych publikowanych w czasopismach katolickich, w których podejmuje gorące lub sporne kwestie teologiczne oraz tematy zawarte w dokumentach Stolicy Apostolskiej, jak szeroko dyskutowana adhortacja Amoris Laetitia. Dr Fastiggi broni poglądu, że adhortacja ta zachowuje ciągłość z nauczaniem Kościoła i nie odchodzi od nauczania św. Jana Pawła II. W wywiadzie przedstawił poglądy na temat roli i misji teologa katolickiego, omawia swoje zainteresowania mariologią oraz badania nad historią doktryny katolickiej. Dr Fastiggi był odpowiedzialny za przygotowanie nowego wydania Denzingera (zbiór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła katolickiego) oraz rewizję „Podstaw wiary katolickiej” Otta. Omawia także, jak podchodzić do niejasnych lub budzących wątpliwości słów papieża i instytucji watykańskich, takich jak Papieska Akademia Życia. Dr Fastiggi dzieli się także swoimi przemyśleniami dotyczącymi kwestii wolności sumienia i słowa w USA oraz kryzysu z zatrważającymi zjawiskami w USA związanymi ze zjawiskiem tzw. zmiany płci u nastolatków, które deklarują się jako dotknięte dysforią płciową, często bez akceptacji tego przez rodziców. Rządy liberalnych stanów w USA (California, Nowy Jork i inne) wręcz wspierają to negatywne zjawisko. Dr Fastiggi wskazuje na bardzo prawdopodobną lawinę pozwów wnoszonych przez osoby, które przeszły zmianę płci jako niepełnoletnie. Przedstawia także niepokojące zjawiska w USA godzące w wolności sumienia i swobody obywatelskie (np. oddziały specjalne FBI aresztujące Marka Houcka, działacza pro-life).

Jeśli chcieliby Państwo mieć udział w rozwoju tego dzieła w jego wymiarze materialnym (jak m. in, pomoc w rozwoju stron internetowych) to prosimy o kierowanie tej pomocy na jeden z podanych poniżej rachunków bankowych Stowarzyszenia.

Prosimy koniecznie o umieszczenie w tytule przelewu dopisku: DAROWIZNA NA CELE REGULAMINOWE STOWARZYSZENIA

Odbiorca:

Stowarzyszenie Przybądźcie Wierni

ul. Graniczna 39

05-860 Myszczyn

Nazwa banku : NEST BANK

Złotówkowe (PLN) : 57 2530 0008 2060 1075 3993 0001

Walutowe (EUR) : PL30 2530 0008 2060 1075 3993 0002

Walutowe (USD) : PL39 2530 0008 2082 1075 3993 0001

KOD SWIFT : NESTBPLPW

Przy wykonaniu przelewu walutowego w USD konieczne jest podanie kodu SWIFT, wskazanego powyżej.

Tytuł przelewu:

DAROWIZNA NA CELE REGULAMINOWE STOWARZYSZENIA

W razie pojawienia się jakichkolwiek problemów czy niejasności prosimy o kontakt:

biuro@przybadzciewierni.pl

+48 501 712 094