DR. JACEK PULIKOWSKI ROZMAWIA ZE STOWARZYSZENIEM PRZYBĄDŹCIE WIERNI NA TEMAT GŁĘBOKIEGO KRYZYSU MAŁŻEŃSTWA I SPOSOBÓW NA POPRAWĘ TEJ SYTUACJI.
„Jesteś mi do niczego niepotrzebny!” – ta wypowiedź żony do swojego męża nie jest sztucznie wykreowana na potrzeby niniejszego wywiadu ale pochodzi z autentycznej rozmowy małżeńskiej w znanej mi rodzinie. Czy nie zawiera jednak sporej dozy prawdy – gorzkiej – ale jednak prawdy o stanie małżeństwa charakteryzującym czasy współczesne?
Z BISKUPEM ERIKIEM VARDENEM Z NORWEGII – O PRZEKAZYWANIU WIARY, PIĘKNIE, PRAWDZIE I WOLNOŚCI.
Biskup Erik Varden dzieli się historią swojego życia, rolą muzyki i kultury w jego drodze do nawrócenia na katolicyzm oraz decyzją o wstąpieniu do klasztoru trapistów w Wielkiej Brytanii. Przedstawia również rolę kultury i bycia autentycznym świadkiem Chrystusa w przekazywaniu wiary.
ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy Wam drodzy Przyjaciele i drodzy Czytelnicy najserdeczniejsze życzenia radości płynącej z głębokiego przeżycia pamiątki przyjścia na świat Zbawiciela. Niech ubogo narodzone Dzieciątko w żłobie przypomina nam o marności i przemijalności dóbr tego świata i kieruje nasze serca ku wdzięczności za ten wielki dar jakim było wcielenie Boga samego, który przyszedł na świat jako małe bezbronne Dziecię.
DOKĄD ZMIERZASZ, KOŚCIELE?
Uprawnione jest twierdzenie, że historia Kościoła, obok innych aspektów, jest także historią nieustannych kryzysów. Stworzenie aż dotąd jęczy w bólach rodzenia – mówi św. Apostoł Paweł, i można powiedzieć, że podobnie Kościół nieustannie się rodzi, spełniając otrzymaną od Chrystusa misję głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu.
MOJE DOŚWIADCZENIE SYNODU, BISKUP ROBERT BARRON, ORDYNARIUSZ DIECEZJI WINONA-ROCHESTER W MINNESOCIE, USA [1]
Teraz, gdy miałem już trochę czasu na powrót do mojego normalnego rytmu i przemyślenie dość niezwykłego doświadczenia ostatniego miesiąca w Rzymie, chciałbym podzielić się kilkoma wrażeniami z Synodu na temat synodalności, nawet jeśli postaram się nie naruszyć prośby papieża, abyśmy powstrzymali się od mówienia o konkretnych uczestnikach i głosowaniach. Ograniczę się zatem do skomentowania opublikowanego dokumentu, który został zatwierdzony przez członków synodu oraz moich własnych interwencji podczas obrad.