O WOLNOŚCI I ŁASCE, DYKTATURZE RELATYWIZMU Z PROFESOREM RICHARDEM DECLUE
Wywiad z Richardem DeClue Jr., S.Th.D., profesorem teologii w Instytucie Word on Fire, który uzyskał trzy stopnie kościelne z teologii na Katolickim Uniwersytecie Ameryki i specjalizuje się w teologii systematycznej.

 

 

Wywiad z Richardem DeClue Jr., S.Th.D., profesorem teologii w Instytucie Word on Fire, który uzyskał trzy stopnie kościelne z teologii na Katolickim Uniwersytecie Ameryki i specjalizuje się w teologii systematycznej (zwłaszcza w myśli Josepha Ratzingera / emerytowanego papieża Benedykta XVI) omawiał zarówno duchową i intelektualną podróż profesora DeClue, ale także jego poglądy na temat teologii moralnej, społecznego nauczania Kościoła. Profesor DeClue szczegółowo omawia koncepcję misji teologów katolickich Josepha Ratzingera oraz różnicę między podejściem Josepha Ratzingera do teologii a podejściem innych teologów, takich jak Karl Rahner. Porusza także problem odrzucenia metafizyki i transcendencji we współczesnej nauce i kulturze, dominacji indywidualizmu i odejścia od prawdy jako kryterium oceny działań moralnych. Wskazuje na nadużywanie pojęcia sumienia traktowanego jako całkowicie autonomiczne i oderwane od prawdy obiektywnej w imię preferencji własnych uczuć i podmiotowości.

 

 

 

W przypadku niektórych katolików sumienie to kształtuje się wyłącznie na podstawie własnych myśli i uczuć, bez żadnego lub wybiórczego odniesienia do nauczania Kościoła. Podkreśla, że ​​brak poczucia winy nie jest miarą tego, że sumienie działa prawidłowo i że zrobiłeś coś dobrego. Wiąże tę kwestię także z kwestionowaniem przez niektórych teologów koncepcji zła wewnętrznego. Czyny wewnętrznie złe, na które św. Jana Pawła II rozwinięte w encyklice Veritatis splendor, a które wpisują się w oficjalne nauczanie moralne Kościoła (KKK), są dziś krytykowane lub odrzucane przez część teologów. Odrzucenie czynów wewnętrznie złych może podważyć zdrową pracę sumienia. Richard DeClue omawia także pogląd, że nasza prawda, nasza wiara i przekonania moralne powinny mieć wpływ na nasze działania i udział w dyskursie publicznym, polityce i ogólnie życiu społecznym. Koncentruje się na wolności religijnej, stwierdzając, że już Leon XIII mocno podkreślał rolę wolności religijnej. Jednakże społeczeństwa, władze publiczne powinny krzewić cnoty.

Jeśli chcieliby Państwo mieć udział w rozwoju tego dzieła w jego wymiarze materialnym (jak m. in, pomoc w rozwoju stron internetowych) to prosimy o kierowanie tej pomocy na jeden z podanych poniżej rachunków bankowych Stowarzyszenia.

Prosimy koniecznie o umieszczenie w tytule przelewu dopisku: DAROWIZNA NA CELE REGULAMINOWE STOWARZYSZENIA

Odbiorca:

Stowarzyszenie Przybądźcie Wierni

ul. Graniczna 39

05-860 Myszczyn

Nazwa banku : NEST BANK

Złotówkowe (PLN) : 57 2530 0008 2060 1075 3993 0001

Walutowe (EUR) : PL30 2530 0008 2060 1075 3993 0002

Walutowe (USD) : PL39 2530 0008 2082 1075 3993 0001

KOD SWIFT : NESTBPLPW

Przy wykonaniu przelewu walutowego w USD konieczne jest podanie kodu SWIFT, wskazanego powyżej.

Tytuł przelewu:

DAROWIZNA NA CELE REGULAMINOWE STOWARZYSZENIA

W razie pojawienia się jakichkolwiek problemów czy niejasności prosimy o kontakt:

biuro@przybadzciewierni.pl

+48 501 712 094