KOŚCIÓŁ KATOLICKI W WYSOCE ZLAICYZOWANYM SPOŁECZEŃSTWIE.
Na spotkaniu poruszono temat drogi kapłańskiej ks. Roba Mutsaertsa, problemów kościoła katolickiego w Holandii, zmian jakie dokonały się w Holandii w latach 60-tych i 70-tych. Biskup Mutsaerts podzielił się refleksją na temat dróg ewangelizacji, przemyśleniami na temat Synodu o synodalności, kwestiami wolności, w tym wolności wypowiedzi, religijnej w zlaicyzowanym kraju takim jak Holandia.

Zapraszamy do obejrzenia spotkania z Biskupem Mutsaertsem

Na spotkaniu poruszono temat drogi kapłańskiej ks. Roba Mutsaertsa, problemów kościoła katolickiego w Holandii, zmian jakie dokonały się w Holandii w latach 60-tych i 70-tych. Biskup Mutsaerts podzielił się refleksją na temat dróg ewangelizacji, przemyśleniami na temat Synodu o synodalności, kwestiami wolności, w tym wolności wypowiedzi, religijnej w zlaicyzowanym kraju takim jak Holandia.

 

Ksiądz Rob Mutsaerts jest biskupem pomocniczym 's-Hertogenbosch od 2010 roku. Urodzony w 1958 roku w Tilburgu, pochodzi z rodziny, z której wcześniej pochodził biskup Wilhelmus Mutsaerts, biskup ordynariusz 's-Hertogenbosch (1943-1960). Rob Mutsaerts studiował prawo na Uniwersytecie w Tilburgu, a po studiach przez pewien czas pracował jako prawnik w banku. W 1984 został przyjęty do Seminarium Teologicznego Sint-Janscentrum w 's-Hertogenbosch. 

 

Po studiach i formacji w seminarium (1987-1993) przyjął święcenia kapłańskie 5 czerwca 1993 r. Ks. Mutsaerts pracował jako proboszcz w Eindhoven, był zastępcą dyrektora Sint-Janscentrum i proboszczem kilku parafii. Jako proboszcz zasłynął prowadzenia drużyn piłkarskich młodych ludzi w swoich parafiach. 10 lipca 2010 został mianowany przez papieża Benedykta XVI biskupem pomocniczym 's-Hertogenbosch. 

 

Jako motto bp Mutsaerts wybrał tekst z Ewangelii św. Jana: Veritas vos liberabit (Prawda was wyzwoli); w ten sposób, własnymi słowami, zwrócił się przeciwko „subiektywizmowi w religii”. 

 

Biskup Mutsaerts znany jest z wiernego przedstawiania nauczania Kościoła katolickiego i wyraźnego głosu w obronie prawd wiary katolickiej – postawy, która nie jest dziś powszechna w Kościele katolickim w Holandii.

 

 

Video powyższe zostało przygotowane dzięki wsparciu darczyńców. 

 

Tłumaczenie: Anna Lubowicka.

Lektor: Hubert Czarnocki.