CZĘŚĆ II „EUTANAZJA I ABORCJA (ABORTIO), TO SĄ MORDERCZE WYMYSŁY, TYPOWY ZNAK ROZPOZNAWCZY TOTALITARNYCH, BEZBOŻNYCH DYKTATUR.”
Globalna rewolucja obejmuje niemal wszystkie państwa, rządy, organizacje międzynarodowe jak ONZ i jej agendy, i tzw. organizacje pozarządowe (NGOs). Forsowany jest tzw. „zrównoważony rozwój”, który zawiera m. in. tzw. „zdrowie reprodukcyjne” domagające się swobodnego dostępu do antykoncepcji, środków poronnych i aborcji, która nota bene ma wkrótce zostać wpisana na listę praw człowieka.