O SUMIENIU, PRAWDZIE, ODPOWIEDZIALNOŚCI I KATOLICKIEJ ETYCE SEKSUALNEJ -WYWIAD Z PROF. JANET SMITH
„Najbardziej gorliwymi obrońcami nauki moralnej Kościoła katolickiego byli katoliccy małżonkowie, którzy żyli zgodnie z nauką Kościoła” – relacja wideo ze spotkania zdalnego z profesor Janet Smith, teologiem moralnym i autorka książek.

W czasie spotkanie prof. Smith opowiedziała o swojej drodze życiowej, odkryciu sensu i ogromnej wartości tkwiącej w moralnym nauczaniu Kościoła katolickiego, o swoim zaangażowaniu w ruch pro-life i obronę nauczania Kościoła w zakresie etyki seksualnej. Podniosła także kwestie kształtowania sumienia dojrzałego i prawego, czynów wewnętrznie złych oraz problem odejścia wielu katolickich teologów moralnych, w tym przedstawicieli Papieskiej Akademii Życia, założonej przez papieża JP II, od nauczanie św. Jana Pawła II w zakresie moralności seksualnej i w obszarze teologii moralnej, zwłaszcza od pewnych fundamentalnych rozstrzygnięć wyrażonych w nauczaniu św. Pawła VI (Humanae Vitae) i św. Jana Pawła II (Evangelium Vitae, Veritatis Splendor). Podaje przykłady jak rozmawiać z młodymi o wartości zachowania czystości przedmałżeńskiej.

Na spotkaniu zdalnym z prof. Janet Smith, teologiem moralnym, w dniu 23.09.2022, podniesione zostały kwestie nauczania moralnego Kościoła katolickiego i odejścia wielu teologów i duchownych w okresie po Soborze Watykańskim II od nauczania Pawła VI w odniesieniu do antykoncepcji (Humane Vitae) w USA i innych krajach Zachodu. Profesor Smith mówiła o jej drodze życiowej, pasji debatowania ważnych problemów etycznych, zaangażowaniu w ruch pro-life i obronę nauczania Kościoła w zakresie etyki seksualnej na uniwersytetach amerykańskich i na forum publicznym. Wskazała na wyzwania dzisiejszej kultury kwestionującej koncepcję prawdy obiektywnej i prawo naturalne. Pokazuje zjawisko odrzucenia przez pewnych teologów i duchownych koncepcji czynów wewnętrznie złych, sumienia dojrzałego i prawego – kierującego się nauczaniem Kościoła. Wskazuje także na narastające w okresie pontyfikatu papieża Franciszka niepokojące zjawisko odejścia niektórych katolickich teologów moralnych, w tym przedstawicieli Papieskiej Akademii Życia, założonej przez papieża JP II, od nauczanie św. Jana Pawła II w zakresie moralności seksualnej a w obszarze teologii moralnej, od fundamentalnych rozstrzygnięć wyrażonych przez św. Jana Pawła II w encyklice Veritatis Splendor. Profesor Smith dzieli się także swoim bogatym doświadczeniem tego jak rozmawiać z młodymi ludźmi na temat aborcji, antykoncepcji, czystości przedmałżeńskiej i życia szczęśliwego. Janet E. Smith niedawno przeszła na emeryturę jako profesor Wyższego Seminarium Duchownego Najświętszego Serca pana Jezusa, w Detroit, USA. Kierowała Katedrą Etyki Życia im. ks. Michaela J. McGivneya. Wielokrotnie pisała i przemawiała na temat nauczania moralnego Kościoła, zwłaszcza w obszarze seksualności. Rozprowadzono ponad dwa miliony egzemplarzy jej przemówienia „Antykoncepcja: dlaczego nie”. Jej materiały można znaleźć na stronie janetsmith.org. Dostępne są tam bezpłatne egzemplarze jej przemówień. Jest autorką książek takich jak „ Humanae Vitae: Pokolenie później” i „Prawo do prywatności”. „Dar z samego siebie” to zbiór jej opublikowanych już esejów na temat Humanae Vitae i myśli Jana Pawła II. Redagowała “Dlaczego encyklika Humanae Vitae jest słuszna: wybór tekstów: kwestie problemów dotyczących ludzkiego życia, wyborów w medycynie” (z Christopherem Kaczorem), „ Żyjąc prawda w miłości: duszpasterskie podejście do osób z pociągiem do tej samej płci” (z R.Paul Check) i „Dlaczego encyklika Humanae Vitae wciąż jest słuszna”. Prof. Smith służyła przez trzy kadencje jako konsultor Papieskiej Rady ds. Rodziny, a także był członkiem Międzynarodowej Komisji Anglikańsko-Katolickiej III przez 8 lat. Regularnie publikuje w Crisis Magazine i National Catholic Register. Otrzymała trzy doktoraty honoris causa oraz kilka innych nagród za osiągnięcia naukowe i jej posługę . Występowała w programach: Geraldo, Fox Morning News, CNN International, CNN Newsroom, Al Jazeera i w wielu programach dla różnych seryjnych programów realizowanych przez EWTN. Rozprowadzono ponad dwa miliony egzemplarzy jej przemówienia „Antykoncepcja: dlaczego nie”. Jej materiały można znaleźć na stronie janetsmith.org. Dostępne są tam bezpłatne kopie jej przemówień.


Jeśli chcieliby Państwo mieć udział w rozwoju tego dzieła w jego wymiarze materialnym (jak m. in, pomoc w rozwoju stron internetowych) to prosimy o kierowanie tej pomocy na jeden z podanych poniżej rachunków bankowych Stowarzyszenia.

Prosimy koniecznie o umieszczenie w tytule przelewu dopisku: DAROWIZNA NA CELE REGULAMINOWE STOWARZYSZENIA

Odbiorca:

Stowarzyszenie Przybądźcie Wierni

ul. Graniczna 39

05-860 Myszczyn

Nazwa banku : NEST BANK

Złotówkowe (PLN) : 57 2530 0008 2060 1075 3993 0001

Walutowe (EUR) : PL30 2530 0008 2060 1075 3993 0002

Walutowe (USD) : PL39 2530 0008 2082 1075 3993 0001

KOD SWIFT : NESTBPLPW

Przy wykonaniu przelewu walutowego w USD konieczne jest podanie kodu SWIFT, wskazanego powyżej.

Tytuł przelewu:

DAROWIZNA NA CELE REGULAMINOWE STOWARZYSZENIA

W razie pojawienia się jakichkolwiek problemów czy niejasności prosimy o kontakt:

biuro@przybadzciewierni.pl

+48 501 712 094