CHRZEŚCIJAŃSTWO JEST PRAWDZIWE I SPRAWDZA SIĘ” – O WIERZE, KOŚCIELE I …WIĘZIENIU Z KARD. PELLEM
Spotkanie z Jego Eminencją Georgem kardynałem Pellem miało miejsce 27 maja 2022 r. Tematyka objęła zarówno wątki osobiste jak historia powołania kapłańskiego, misja kardynała – bliskiego współpracownika papieża Franciszka w Watykanie polegająca na porządkowaniu finansów Stolicy Apostolskiej.

Zapraszamy do obejrzenia spotkania z Jego Eminencją Georgem kardynałem Pellem

Spotkanie z Jego Eminencją Georgem kardynałem Pellem miało miejsce 27 maja 2022 r. Tematyka objęła zarówno wątki osobiste jak historia powołania kapłańskiego, misja kardynała – bliskiego współpracownika papieża Franciszka w Watykanie polegająca na porządkowaniu finansów Stolicy Apostolskiej. Kardynał podniósł jedną z kluczowych egzystencjalnych kwestii człowieka – jak odnosić się do cierpienia, zwłaszcza niezasłużonego.

Mówił to m.in. w kontekście swojego doświadczenia pobytu w więzieniu jako osoba niewinna. Kardynał został skazany na pobyt w więzieniu przez sąd I instancji (grudzień 2018, wcześniej wczesną jesienią 2018 wyroku sądu był niekonkluzywny), co podtrzymał sąd apelacyjny (apelacja, 2019, stosunek 2:1) w Melbourne i co spowodowało pobyt kardynała w więzieniu. Skazanie odbyło się na podstawie bardzo niewiarygodnego oskarżenia o molestowanie seksualne w zakrystii katedry członka chóru katedralnego, z wieloma wątpliwościami co do działań policji, prokuratora i samego przebiegu procesu sądowego. Ten zarzut na podstawie kardynał Pell został skazany, następnie został podważony przez Sąd Najwyższy Australii, w głosowaniu sędziów stosunkiem 7:0.  W efekcie kardynał Pell znalazł się na wolności, po 404 dniach pobytu w więzieniu o zaostrzonym rygorze, bez możliwości odprawiania Mszy św. . W czasie pobytu w więzieniu napisał dziennik więzienny, w którym dzieli się refleksją nt wiary, przyjaźni, znoszenia cierpienia, korespondencją z innymi więźniami, solidarności i modlitwy jaką za niego zanosili wierzący i wyrazach wsparcia nawet od niewierzących a nawet więźniów. Wskazał, że zdarza się, że ktoś jest z księży uważanego za winnego molestowania seksualnego tylko dlatego, że został oskarżony o molestowanie seksualne. Podkreślał wagę fundamentalnego prawa do obrony, bezstronności sądu i wagi zachowania zasady prawnej, że każdy jest niewinny dopóki nie jest skazany przez sąd prawomocnym wyrokiem.  Kardynał dzieli się jakie działania podejmował jako hierarcha Kościoła katolickiego już od połowy lat 90-tych, aby zaadresować konkretnie zło molestowania seksualnego nieletnich w Australii przez duchownych Kościoła katolickiego (Program „Towards healing, program „Melbourne response”) Kardynał mówi o tym co stanie, gdy chrześcijaństwo zostanie wyrzucone z kultury, z życia społecznego – jakie skutki będzie to miało dla społeczeństwa, moralności. Dzieli się doświadczeniem na temat Kościoła katolickiego, mówi o synodzie o synodalności, nieortodoksyjnych wystąpieniach niektórych hierarchów Kościoła Katolickiego, potrzebie codziennej walki z egoizmem, pychą, grzechem. Wskazuje, że źródła odejścia od prawowierności w Kościele nawet wśród wysoko postawionych hierarchów mogą być bardzo indywidualne i różnorodne. Przedstawia, dlaczego ma wątpliwości co do trafności rozwiązań proponowanych przez Roda Drehera w jego „Opcji Benedykta”. Zachęcamy do lektury „Dziennika więziennego” kardynała Georga Pella w języku polskim: 

 

Tom 1” Apelacja”:  https://rafael.pl/pl/p/Dziennik-wiezienny-Apelacja/1325 

Tom 2 „Odrzucenie”: https://rafael.pl/kardynal-Pell-dziennik-2


Jeśli chcieliby Państwo mieć udział w rozwoju tego dzieła w jego wymiarze materialnym (jak m. in, pomoc w rozwoju stron internetowych) to prosimy o kierowanie tej pomocy na jeden z podanych poniżej rachunków bankowych Stowarzyszenia.

Prosimy koniecznie o umieszczenie w tytule przelewu dopisku: DAROWIZNA NA CELE REGULAMINOWE STOWARZYSZENIA

Odbiorca:

Stowarzyszenie Przybądźcie Wierni

ul. Graniczna 39

05-860 Myszczyn

Nazwa banku : NEST BANK

Złotówkowe (PLN) : 57 2530 0008 2060 1075 3993 0001

Walutowe (EUR) : PL30 2530 0008 2060 1075 3993 0002

Walutowe (USD) : PL39 2530 0008 2082 1075 3993 0001

KOD SWIFT : NESTBPLPW

Przy wykonaniu przelewu walutowego w USD konieczne jest podanie kodu SWIFT, wskazanego powyżej.

Tytuł przelewu:

DAROWIZNA NA CELE REGULAMINOWE STOWARZYSZENIA

W razie pojawienia się jakichkolwiek problemów czy niejasności prosimy o kontakt:

biuro@przybadzciewierni.pl

+48 501 712 094