KARDYNAŁ ZEN ZWRACA SIĘ Z MOCNYM APELEM DO BISKUPÓW NA SYNODZIE O SYNODALNOŚCI
List kardynała Zen do wszystkich biskupów biorących udział w Synodzie o synodalności ostrzega przed systemowymi uchybieniami Synodu. Kardynał Zen (c) z kardynałem Bo. Zrzut ekranu /Twitter
PODNOSZĄC WĄTPLIWOŚCI PRZY ZACHOWANIU SYNODALNEGO OBIEKTYWIZMU
Trudno uniknąć postrzegania Synodu jako kamuflażu, który zmienia teologię moralną Kościoła, skoro tak wielu wysokich dostojników kościelnych wyniesionych przez Franciszka na wysokie stanowiska właśnie to stwierdziło. Papież Franciszek uczestniczy w trzecim dniu XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu o Synodalności w Auli Pawła VI w Watykanie 6 października 2023 r. (zdjęcie: Abaca Press / AP)
O APOSTOLACIE OSÓB MAJĄCYCH POCIĄG DO TEJ SAMEJ PŁCI, DUCHU ŚW. I WOLNOŚCI–KS. DR PETEREM RYANEM SJ
W wywiadzie ks.dr Peter Ryan omawia swoją drogę rozwoju duchowego, powołania oraz zainteresowania teologiczne.
EDWARD PENTIN: DZIENNIKARZ W SŁUZBIE PRAWDY, STOLICA APOSTOLSKA I CHINY, SYNODY BISKUPÓW
Edward Pentin, dziennikarz, autor książek i doświadczony znawca spraw Stolicy Apostolskiej, dzieli się refleksję na temat swojej drogi życiowej i zawodowej, przedstawiając swoją duchową podróż od anglikanizmu do katolicyzmu.
O ROZWOJU DOKTRYNY KATOLICKIEJ, PAPIEŻU FRANCISZKU ORAZ O OPIERANIU SIĘ NIESPRAWIEDLIWYM PRAWOM.
W trakcie wywiadu dr Robert Fastiggi przedstawia swoją drogę jako teolog katolicki, a także dzieli się refleksją na temat rozwoju nauczania Kościoła, zwracając uwagę na tematy takie jak stosunek Kościoła katolickiego do niewolnictwa, tortur, zbawienia niechrześcijan i wolności religijnej.
OBRONA PRAW CZŁOWIEKA, RODZINY, WOLNOŚCI SUMIENIA W ONZ I JEJ AGENDACH – Z DR STEFANO GENNARINI
W wywiadzie prawnik, dr Stefano Gennarini dzieli się refleksjami na temat swojej drogi życiowej, zarówno zawodowej jak i osobistej oraz przedstawia swoją rolę w Center for Family and Human Rights (Centrum dla Rodziny i Praw Człowieka,C-FAM), założonej w USA latem 1997 z misją obrony godności człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci na forum międzynarodowym, w szczególności ONZ.
WIERNOŚĆ NAUCZANIU KOŚCIOŁA, GLOBALNE TRENDY A EWANGELIA – Z KARDYNAŁEM G. MÜLLEREM
Wywiad z Jego Eminencją kardynałem Gerhardem Ludwigiem Müllerem, wybitnym teologiem, byłym prefektem Kongregacji Doktryny Wiary (aktualnie Dykasteria Doktryny Wiary), przybliża drogę życiową ks. Gerharda Müllera, jego podróż duchową oraz misję nauczania księdza, biskupa, profesora teologii, prefekta Kongregacji Doktryny Wiary w Stolicy Apostolskiej. Kardynał Müller pokazuje szerokie tło odchodzenia Europy od jej chrześcijańskich korzeni, zakwestionowanie fundamentalnych zasad antropologii chrześcijańskiej jakie nastąpiło w życiu społecznym świata Zachodniego i konfrontuje je z przesłaniem Ewangelii.
O ROZWOJU DOKTRYNY KATOLICKIEJ, O PAPIEŻU FRANCISZKU I AMORIS LAETITIA, O SPRZECIWIE WOBEC ZŁA
Dr Fastiggi omawiał rolę i misją teologa katolickiego, swoje zainteresowania mariologią oraz ilustrował swoje tezy przykładami z historii ewolucji doktryny katolickiej. Dr Fastiggi jest świetnie zorientowany w tym obszarze m.in. dlatego, że był odpowiedzialny za przygotowanie nowego wydania Denzingera (zbioru doktrynalnych wypowiedzi Kościoła katolickiego na przestrzeni wieków) oraz poprawioną wersję książki "Fundamentów wiary katolickiej" Otta.
O OBRONIE PRAW CZŁOWIEKA, PRAWA RODZINY, WOLNOŚCI SUMIENIA I WYZNANIA W ONZ ZE STEFANO GENNARINIM
W wywiadzie (wersja ang.) Stefano Gennarini dzieli się refleksjami na temat swojej duchowej podróży jako seminarzysta przygotowujący się do kapłaństwa, rozeznający w seminarium swoje powołanie jako osoba świecka. Dr Gennarini to prawnik praktykujący prawo międzynarodowe, zajmujący się w ramach C_FAM, organizacji broniącej godności człowieka na forach międzynarodowych, polityką i inicjatywami ONZ i innymi organizacjami.