O WOLNOŚCI I ŁASCE, DYKTATURZE RELATYWIZMU Z PROFESOREM RICHARDEM DECLUE
Wywiad z Richardem DeClue Jr., S.Th.D., profesorem teologii w Instytucie Word on Fire, który uzyskał trzy stopnie kościelne z teologii na Katolickim Uniwersytecie Ameryki i specjalizuje się w teologii systematycznej.