IZRAEL – MIEJSCE TWORZENIA NOWEGO CZŁOWIEKA, MIEJSCE ZBAWIENIA DLA ŻYDÓW? – CZ. 1
Stowarzyszenie Przybądźcie Wierni rozmawia z o. Łukaszem Popko OP o dzisiejszym Izraelu widzianym oczami Polaka, duchownego katolickiego, biblisty z perspektywy 15-tu lat spędzonych w Jerozolimie.