KARDYNAŁ ZEN ZWRACA SIĘ Z MOCNYM APELEM DO BISKUPÓW NA SYNODZIE O SYNODALNOŚCI
List kardynała Zen do wszystkich biskupów biorących udział w Synodzie o synodalności ostrzega przed systemowymi uchybieniami Synodu. Kardynał Zen (c) z kardynałem Bo. Zrzut ekranu /Twitter