O APOSTOLACIE OSÓB MAJĄCYCH POCIĄG DO TEJ SAMEJ PŁCI, DUCHU ŚW. I WOLNOŚCI–KS. DR PETEREM RYANEM SJ
W wywiadzie ks.dr Peter Ryan omawia swoją drogę rozwoju duchowego, powołania oraz zainteresowania teologiczne.