OWCE ZAMIAST PASTERZY – SYNOD PODWAŻA STRUKTURĘ KOŚCIOŁA
Ks. dr Gerald Murray, Daily Compass (La Nuova Bussola Quotidiana) , 05.10.2023 Synod został wypaczony przez otwarcie się na członków niebędących biskupami. W nowym Kościele synodalnym to lud poucza biskupów o rozumieniu wiary. Jest to liberalny projekt potępiony przez Newmana, z poważnym niebezpieczeństwem dla dusz.
SŁUCHANIE DUCHA ŚWIĘTEGO CZY DUCHA ŚWIATA?
Larry Chapp, National Catholic Register, 14 października 2023 r Rolą Ducha Świętego w naszym życiu, niezależnie od tego, czy jesteśmy na Synodzie o synodalności, w domu czy w pracy, jest przypominanie nam o naszej misji, którą jest upodabnianie się do Chrystusa.
KARDYNAŁ BURKE : „ SYNODALNOŚĆ ZAPRZECZA PRAWDZIWEJ TOŻSAMOŚCI KOŚCIOŁA”
wystąpienie kardynała Raymonda L. Burke’a na konferencji „Synodalna Wieża Babel”, zorganizowanej przez La Nuova Bussola Quotidiana w Rzymie, 3 października 2023. Fot. Wikipedia.
KARDYNAŁ ZEN ZWRACA SIĘ Z MOCNYM APELEM DO BISKUPÓW NA SYNODZIE O SYNODALNOŚCI
List kardynała Zen do wszystkich biskupów biorących udział w Synodzie o synodalności ostrzega przed systemowymi uchybieniami Synodu. Kardynał Zen (c) z kardynałem Bo. Zrzut ekranu /Twitter
PODNOSZĄC WĄTPLIWOŚCI PRZY ZACHOWANIU SYNODALNEGO OBIEKTYWIZMU
Trudno uniknąć postrzegania Synodu jako kamuflażu, który zmienia teologię moralną Kościoła, skoro tak wielu wysokich dostojników kościelnych wyniesionych przez Franciszka na wysokie stanowiska właśnie to stwierdziło. Papież Franciszek uczestniczy w trzecim dniu XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu o Synodalności w Auli Pawła VI w Watykanie 6 października 2023 r. (zdjęcie: Abaca Press / AP)
O APOSTOLACIE OSÓB MAJĄCYCH POCIĄG DO TEJ SAMEJ PŁCI, DUCHU ŚW. I WOLNOŚCI–KS. DR PETEREM RYANEM SJ
W wywiadzie ks.dr Peter Ryan omawia swoją drogę rozwoju duchowego, powołania oraz zainteresowania teologiczne.