WYSOKI RANGĄ KARDYNAŁ – RELATOR GENERALNY SYNODU O SYNODALNOŚCI – WZYWA W NAJNOWSZYCH SKANDALICZNYCH WYPOWIEDZIACH DO „ZMIANY KULTUROWEGO PARADYGMATU” W KWESTII HOMOSEKSUALIZMU
Kardynał Hollerich zdawał się określać homoseksualizm jako "owoc stworzenia" i przyznał, że w instytucjach kościelnych jest nieproporcjonalnie duża liczba homoseksualistów.