O WIERNOŚCI EWANGELII TEOLOGÓW, BISKUPÓW I PAPIEŻA – WYWIAD Z KARDYNAŁEM GERHARDEM MULLEREM
Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu Ewangelizacja w dobie kryzysu Kościoła, kultury i społeczeństwa. Będziemy rozmawiać z Jego Eminencją księdzem kardynałem Gerhardem Mullerem, byłym prefektem Kongregacji Doktryny Wiary, wybitnym teologiem, autorem fundamentalnych prac w zakresie teologii i autorem popularnych książek na tematy teologii i eklezjologii.
WYSOKI RANGĄ KARDYNAŁ – RELATOR GENERALNY SYNODU O SYNODALNOŚCI – WZYWA W NAJNOWSZYCH SKANDALICZNYCH WYPOWIEDZIACH DO „ZMIANY KULTUROWEGO PARADYGMATU” W KWESTII HOMOSEKSUALIZMU
Kardynał Hollerich zdawał się określać homoseksualizm jako "owoc stworzenia" i przyznał, że w instytucjach kościelnych jest nieproporcjonalnie duża liczba homoseksualistów.