„UCISZAJĄC BURZĘ” – O KOŚCIELE, KRYZYSIE KULTURY, SPOŁECZEŃSTWA, DROGACH WYJŚCIA Z KS. DR GERALDEM MURRAYEM
Kolejne spotkanie z serii Ewangelizacja w dobie kryzysu wiary, kultury i społeczeństwa, poświęcone jest omówieniu kwestii nauczania w Kościele, źródeł kryzysu w Kościele m.in. biorącego się z zamieszania w przedstawianiu doktryny Kościoła, kwestii autorytetu biskupów i papieża jako głosicieli wiary i jej obrońców.