LIST BRATERSKIEJ TROSKI PRZEWODNICZĄCEGO EPISKOPATU POLSKI WS. NIEMIECKIEJ „DROGI SYNODALNEJ”
Kościół katolicki w Niemczech i w Polsce łączy ponad tysiąc lat wspólnej historii. Wyrasta ona z depozytu apostolskiej wiary w Jezusa Chrystusa